لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (10)
تالیف (1)
ترجمه (17)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (17)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیندرلا (کتاب برچسب‌دار)
نويسنده:والت دیزنی ؛ نويسنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 5 -1-95757-964 انتخاب
2- تصمیم‌گیری در تجارت و صنعت Dss/AI
نويسنده:محمدجعفر تارخ - پینه‌دوز - دیویی: 658.403 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 29000 ریال - 3 -2-95757-964 انتخاب
3- کتاب جنگل
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 0 -9-95757-964 انتخاب
4- مارپیچ‌ها و نقطه‌چین‌ها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 793.7 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 8 -5-95757-964 انتخاب
5- سیندرلا (کتاب برچسب‌دار)
نويسنده:والت دیزنی ؛ نويسنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 18 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 3000 نسخه - 26000 ریال - 5 -1-95757-964 انتخاب
6- پینوکیو
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:مهسا طاهریان - پینه‌دوز - دیویی: 853.8 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 2 -8-95757-964 انتخاب
7- بامبی
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 853.8 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 4 -7-95757-964 انتخاب
8- پینوکیو
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:مهسا طاهریان - پینه‌دوز - دیویی: 853.8 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 2 -8-95757-964 انتخاب
9- وینی پو و یک روز طوفانی
نويسنده:والت دیزنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 7 -0-95757-964 انتخاب
10- بامبی
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 853.8 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 4 -7-95757-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2