لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (10)
تالیف (1)
ترجمه (17)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (17)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیندرلا (کتاب برچسب‌دار)
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 14 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 5 -1-95757-964 انتخاب
2- وینی پو و یک روز طوفانی
مترجم:آزاده محضری ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 7 -0-95757-964 انتخاب
3- کتاب جنگل
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 0 -9-95757-964 انتخاب
4- مارپیچ‌ها و نقطه‌چین‌ها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 8 -5-95757-964 انتخاب
5- سیندرلا (کتاب برچسب‌دار)
نويسنده:والت دیزنی ؛ نويسنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 18 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 3000 نسخه - 26000 ریال - 5 -1-95757-964 انتخاب
6- خرس برادر
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 1 -3-95757-964 انتخاب
7- مارپیچ‌ها و نقطه‌چین‌ها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 8 -5-95757-964 انتخاب
8- سیندرلا (کتاب برچسب‌دار)
نويسنده:والت دیزنی ؛ نويسنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 5 -1-95757-964 انتخاب
9- تصمیم‌گیری در تجارت و صنعت Dss/AI
نويسنده:محمدجعفر تارخ - پینه‌دوز - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 29000 ریال - 3 -2-95757-964 انتخاب
10- پینوکیو
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:مهسا طاهریان - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 2 -8-95757-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2