لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (1)
تالیف (6)
ترجمه (1)
تهران (0)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 7 کلید کاهش وزن: روشی برای کم کردن وزن بدون رژیم غذایی
نويسنده:فیلیپ مک‌گرو ؛ مترجم:فلورا بهادران - کهن‌دژ - دیویی: 613.7 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 5 -1-95783-964 انتخاب
2- شرحی بر زیارت عاشورا
نويسنده:حسینعلی مصدقیان - کهن‌دژ - دیویی: 297.777 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 11000 ریال - 3 -2-95783-964 انتخاب
3- بیماری شب ادراری
نويسنده:سیدمحمد صدرعاملی ؛ نويسنده:امین پارسایی - کهن‌دژ - دیویی: 618.849 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4000 ریال - 2 -8-95783-964 انتخاب
4- بیماری ورم و زخم معده و اثنی عشر
نويسنده:سیدمحمد صدرعاملی ؛ نويسنده:امین پارسایی - کهن‌دژ - دیویی: 616.343 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4000 ریال - 4 -7-95783-964 انتخاب
5- بیماری فشار خون بالا
نويسنده:امین پارسایی ؛ نويسنده:سیدمحمد صدرعاملی - کهن‌دژ - دیویی: 616.132 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4000 ریال - 8 -5-95783-964 انتخاب
6- بیماری کمردرد
نويسنده:امین پارسایی ؛ نويسنده:سیدمحمد صدرعاملی - کهن‌دژ - دیویی: 616.564 - 6464 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4000 ریال - 6 -6-95783-964 انتخاب
7- بیماری ورم و زخم معده و اثنی عشر (دوازدهه)
نويسنده:امین پارسایی ؛ نويسنده:سیدمحمد صدرعاملی - واژیران - دیویی: 616.343 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 16000 ریال - 4 -7-95783-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1