لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (1)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آواز خار
نويسنده:مرضیه داودپور - پاژ - دیویی: 8fa3.62 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 9 -1-95896-964 انتخاب
2- آسمانه‌ها: مجموعه شعر
نويسنده:فاطمه اربابی - پاژ - دیویی: 8fa1.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 4 -9-95896-964 انتخاب
3- رویای عشق
شاعر:صاحب‌جان صالحی ؛ به‌اهتمام:نسرین احدی - پاژ - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 20000 ریال - 1 -5-95896-964 انتخاب
4- سیاه و سپید :مقایسه و نقد تحلیلی شعر سهراب سپهری و م .امید
نويسنده:داوود هزاره - پاژ - دیویی: 8fa1.62 - 380 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 30000 ریال - 7 -2-95896-964 انتخاب
5- روز قضاوت
نويسنده:رویا ظریف - پاژ - دیویی: 8fa3.62 - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3 -4-95896-964 انتخاب
6- ظرف آب زندگی: بررسی ساختار قصه‌های مثنوی
نويسنده:عباس خیرآبادی - پاژ - دیویی: 8fa1.31 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 25000 ریال - 8 -7-95896-964 انتخاب
7- ناریا
نويسنده:آرش خیرآبادی - پاژ - دیویی: 8fa3.62 - 192 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 6 -8-95896-964 انتخاب
8- عرفان عاشقانه
نويسنده:رضا غیاثی ؛ نويسنده:عاطفه عطایی - پاژ - دیویی: 8fa1.00938 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 25000 ریال - 964-95896-6-X انتخاب
9- وقتی تو می‌آیی همه چیز گم می‌شود
شاعر:فخرالملوک مصطفوی - پاژ - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7000 ریال - 1 -5-95896-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1