لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (44)
تالیف (20)
ترجمه (30)
تهران (50)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هشت کتاب جبران خلیل جبران (خاکستر سال‌ها و آتش جاویدان - روحهای سرکش - فریاد گورها - خلیل کافر - یوحنای دیوانه - بالهای شکسته - مرتا و موسیقی)
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:جعفر حبیب‌پور ؛ ويراستار:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی - محراب دانش - دیویی: 892.735 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2000 نسخه - 19500 ریال - 8 -4-96188-964 انتخاب
2- هشت کتاب جبران خلیل جبران (خاکستر سال‌ها و آتش جاویدان - روحهای سرکش - فریاد گورها - خلیل کافر - یوحنای دیوانه - بالهای شکسته - مرتا و موسیقی)
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:جعفر حبیب‌پور ؛ ويراستار:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی - محراب دانش - دیویی: 892.735 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 5200 نسخه - 24000 ریال - 8 -4-96188-964 انتخاب
3- فرهنگ آکسفورد المنتری: به همراه زیرنویس فارسی مترادف‌ها و متضادها
مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:مونا ناصرالمعمار - محراب دانش - دیویی: 423 - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 964-96188-3-X انتخاب
4- آشپزی و شیرینی‌پزی به خانه بر‌می‌گردیم
گردآورنده:سمیه ابراهیمی - نشر محراب دانش - دیویی: 641.5 - 406 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1392 - 1000 نسخه - 159000 ریال - 1 -2-96188-964 انتخاب
5- آشپزی و شیرینی‌پزی به خانه بر‌می‌گردیم
گردآورنده:سمیه ابراهیمی ؛ ويراستار:فاطمه رزاقی - نشر محراب دانش - دیویی: 641.5 - 398 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 1 -2-96188-964 انتخاب
6- هشت کتاب جبران خلیل جبران (خاکستر سال‌ها و آتش جاویدان - روحهای سرکش - فریاد گورها - خلیل کافر - یوحنای دیوانه - بالهای شکسته - مرتا و موسیقی)
نويسنده:جبران‌خلیل جبران ؛ مترجم:جعفر حبیب‌پور ؛ ويراستار:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی - محراب دانش - دیویی: 892.735 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 5200 نسخه - 35000 ریال - 8 -4-96188-964 انتخاب
7- آشپزی و شیرینی‌پزی به خانه بر‌می‌گردیم
گردآورنده:سمیه ابراهیمی - نشر محراب دانش - دیویی: 641.5 - 354 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1391 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 6 -5-96188-964 انتخاب
8- آشپزی و شیرینی‌پزی به خانه بر‌می‌گردیم
گردآورنده:سمیه ابراهیمی - نشر محراب دانش - دیویی: 641.5 - 354 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1392 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 6 -5-96188-964 انتخاب
9- صحیفه کامله سجادیه
مترجم:مونا ناصرالمعمار - محراب دانش - دیویی: 297.772 - 334 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 5000 نسخه - 55000 ریال - 0 -8-96188-964 انتخاب
10- آشپزی و شیرینی‌پزی به خانه بر‌می‌گردیم
گردآورنده:سمیه ابراهیمی - نشر محراب دانش - دیویی: 641.5 - 354 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 6 -5-96188-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5