لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (12)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یک کلبه‌ی درویشی داریم در خدمتتان باشیم!
نويسنده:شهاب جعفرنژاد - نشر شهر - 52 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1389 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 5 -7-96670-964 انتخاب
2- ترانه‌های لی‌لی‌پر
شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ نقاش:ندا عظیمی - نشر شهر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 8 -0-96670-964 انتخاب
3- ترانه‌های ساعت 9
شاعر:شکوه قاسم‌نیا ؛ شاعر:جعفر ابراهیمی ؛ تصويرگر:ندا عظیمی - نشر شهر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 9 -5-96670-964 انتخاب
4- ترانه‌های ساعت 9
شاعر:جعفر ابراهیمی ؛ شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ شاعر:افسانه شعبان‌نژاد - نشر شهر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 5000 نسخه - 46000 ریال - 9 -5-96670-964 انتخاب
5- ترانه‌های شهر
نويسنده: خانه‌شعر‌کودک‌و‌نوجوان - نشر شهر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 5000 نسخه - 36000 ریال - 2 -3-96670-964 انتخاب
6- ترانه‌های شهر
نويسنده: خانه‌شعر‌کودک‌و‌نوجوان - نشر شهر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 2 -3-96670-964 انتخاب
7- ترانه‌های لی‌لی‌پر
شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ شاعر:جعفر ابراهیمی ؛ شاعر:افسانه شعبان‌نژاد - نشر شهر - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 5000 نسخه - 4600 ریال - 8 -0-96670-964 انتخاب
8- اولین دوسالانه تایپوگرافی (حروف‌نگاری) پوستر ایران
- نشر شهر - 146 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 0 -4-96670-964 انتخاب
9- اولین دوسالانه تایپوگرافی پوستر ایران
زيرنظر:علی وزیریان - نشر شهر - 148 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 3000 نسخه - 75000 ریال - 0 -4-96670-964 انتخاب
10- یک کلبه‌ی درویشی داریم در خدمتتان باشیم!
نويسنده:شهاب جعفرنژاد - نشر شهر - 52 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 5 -7-96670-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2