لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (12)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترانه‌های لی‌لی‌پر
شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ شاعر:جعفر ابراهیمی ؛ شاعر:افسانه شعبان‌نژاد - نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 5000 نسخه - 4600 ریال - 8 -0-96670-964 انتخاب
2- اولین دوسالانه تایپوگرافی (حروف‌نگاری) پوستر ایران
- نشر شهر - دیویی: 741.6740955 - 146 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 0 -4-96670-964 انتخاب
3- اولین دوسالانه تایپوگرافی پوستر ایران
زيرنظر:علی وزیریان - نشر شهر - دیویی: 741.6740955 - 148 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 3000 نسخه - 75000 ریال - 0 -4-96670-964 انتخاب
4- یک کلبه‌ی درویشی داریم در خدمتتان باشیم!
نويسنده:شهاب جعفرنژاد - نشر شهر - دیویی: 741.5 - 52 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 5 -7-96670-964 انتخاب
5- شکوفه‌ها: کتاب کار ویژه نوآموزان پیش‌دبستانی
نويسنده:رویا فتحی ؛ نقاش:امیر خالقی - موسسه شکوفه‌های فرهنگ،نشر شهر - دیویی: 372.21 - 84 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 6 -1-96670-964 انتخاب
6- شکوفه‌ها: کتاب کار ویژه نوآموزان مهد کودک
نويسنده:رویا فتحی ؛ نقاش:امیر خالقی - موسسه شکوفه‌های فرهنگ،نشر شهر - دیویی: 372.21 - 84 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 4 -2-96670-964 انتخاب
7- ترانه‌های لی‌لی‌پر
شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ نقاش:ندا عظیمی - نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 14 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 4600 ریال - 8 -0-96670-964 انتخاب
8- ترانه‌های ساعت 9
نويسنده: خانه‌شعر‌کودک‌و‌نوجوان - نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 4600 ریال - 9 -5-96670-964 انتخاب
9- ترانه‌های شهر
نويسنده: خانه‌شعر‌کودک‌و‌نوجوان - نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 4600 ریال - 2 -3-96670-964 انتخاب
10- یک کلبه‌ی درویشی داریم در خدمتتان باشیم!
نويسنده:شهاب جعفرنژاد - نشر شهر - دیویی: 741.5 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 10000 نسخه - 2000 ریال - 5 -7-96670-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2