لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (19)
تالیف (24)
ترجمه (4)
تهران (28)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسراها: ازدواج و موانع آن، وصول مهریه و نفقه، استرداد جهیزیه، ازدواج مجدد، تمکین، حضانت، ملاقات فرزند
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.55015 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1500 نسخه - 37000 ریال - 3 -4-96889-964 انتخاب
2- حقوق مدنی، حقوق قراردادها
نويسنده:حسن ره‌پیک - خرسندی - دیویی: 346.5502 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 32000 ریال - 6 -8-96889-964 انتخاب
3- نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها (دولتی و غیردولتی)
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 347.55053 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 2500 نسخه - 38000 ریال - 9 -1-96889-964 انتخاب
4- حقوق مدنی: اخذ به شفعه
نويسنده:حسین ره‌پیک - خرسندی - دیویی: 342.55085 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 12000 ریال - 964-96889-6-X انتخاب
5- نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسراها: ازدواج و موانع آن، وصول مهریه و نفقه، استرداد جهیزیه، ازدواج مجدد، تمکین، حضانت، ملاقات فرزند
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.55015 - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2500 نسخه - 48000 ریال - 3 -4-96889-964 انتخاب
6- نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها (دولتی و غیردولتی)
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 347.55053 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 9 -1-96889-964 انتخاب
7- نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسراها: ازدواج و موانع آن، وصول مهریه و نفقه، استرداد جهیزیه، ازدواج مجدد، تمکین، حضانت، ملاقات فرزند
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.55015 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 3 -4-96889-964 انتخاب
8- مجموعه آزمونهای کارآموزی وکالت (از سال 1372 تا 1385)
نويسنده:حسین صادقی - خرسندی - دیویی: 349.55 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 8 -7-96889-964 انتخاب
9- نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسراها: ازدواج و موانع آن، وصول مهریه و نفقه، استرداد جهیزیه، ازدواج مجدد، تمکین، حضانت، ملاقات فرزند
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.55015 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 3 -4-96889-964 انتخاب
10- نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها (دولتی و غیردولتی)
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 347.55053 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 9 -1-96889-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3