لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (19)
تالیف (24)
ترجمه (4)
تهران (28)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نحوه عملی تنظیم و نگارش حقوق ثبت (حقوق ثبت کاربردی)
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.55043802638 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 0 -0-96889-964 انتخاب
2- نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها (دولتی و غیردولتی)
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 347.55053 - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 9 -1-96889-964 انتخاب
3- نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها (دولتی و غیردولتی)
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 347.55053 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 9 -1-96889-964 انتخاب
4- نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسراها: ازدواج و موانع آن، وصول مهریه و نفقه، استرداد جهیزیه، ازدواج مجدد، تمکین، حضانت، ملاقات فرزند
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.55015 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 1000 نسخه - 128000 ریال - 3 -4-96889-964 انتخاب
5- نحوه عملی رسیدگی به دعاوی اجاره و سرقفلی: همراه با شرح و توضیح آراء صادره و مربوط به آن
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.550434 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 1 -5-96889-964 انتخاب
6- نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها (دولتی و غیردولتی)
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 347.55053 - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 9 -1-96889-964 انتخاب
7- نحوه عملی رسیدگی به دعاوی اجاره و سرقفلی همراه با شرح و توضیح آراء صادره و مربوط به آن
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.550434 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 26000 ریال - 1 -5-96889-964 انتخاب
8- حقوق مدنی، حقوق قراردادها
نويسنده:حسن ره‌پیک - خرسندی - دیویی: 346.5502 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 62000 ریال - 6 -8-96889-964 انتخاب
9- نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها (دولتی و غیردولتی)
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 347.55053 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1500 نسخه - 32000 ریال - 9 -1-96889-964 انتخاب
10- نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها (دولتی و غیردولتی)
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 347.55053 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 500 نسخه - 150000 ریال - 9 -1-96889-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3