لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (13)
تالیف (39)
ترجمه (2)
تهران (4)
شهرستان (37)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خوردگان بچه پیل
نويسنده:بابااحمد سلطانپور - احرار - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 8 -000-976-964 انتخاب
2- هدایت آسمانی: گزیده‌ای از دانستنی‌های قرآن کریم
نويسنده:مسعود عصری - احرار - دیویی: 297.15 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1200 نسخه - 22000 ریال - 1 -043-976-964 انتخاب
3- آیت حق: شرح حال و زندگینامه مشهدی میرعباس آقاموسوی
نويسنده:حیدر زایرکعبه - احرار - دیویی: 297.998 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1200 نسخه - 15000 ریال - 964-976-044-X انتخاب
4- تاریخ ارجان
نويسنده:حمید مصدر - احرار - دیویی: 955.53 - 504 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 1200 نسخه - 90000 ریال - 7 -040-976-964 انتخاب
5- دیوان پروین اعتصامی
شاعر:پروین اعتصامی ؛ مصحح:امیرعلی آذرطلعت - احرار - دیویی: 8fa1.6 - 544 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -011-976-964 انتخاب
6- خوردگان بچه پیل
نويسنده:بابااحمد سلطانپور - احرار - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 8 -000-976-964 انتخاب
7- روش انس با قرآن
نويسنده:وهاب دانش‌پژوه - احرار - دیویی: 297.15107 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 5 -010-976-964 انتخاب
8- مصلح جهان
نويسنده:علی خوانساری - احرار - دیویی: 297.959 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 1 -012-976-964 انتخاب
9- هنگامه در بغداد: شرح داستانی از مثنوی (2)
نويسنده:بابااحمد سلطانپور - احرار - دیویی: 8fa1.31 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 2 -020-976-964 انتخاب
10- مسلمین و اولین‌ها: خودمان را باور کنیم
نويسنده:قربان بهی - احرار - دیویی: 297.482 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1200 نسخه - 22000 ریال - 0 -035-976-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5