لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (0)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (14)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Tiny talk 2A: reader
نويسنده:عبدالله قنبری - جنگل - دیویی: 428.64 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5 -000-981-964 انتخاب
2- Tiny talk 3A: julie and the parrot: reader
نويسنده:عبدالله قنبری ؛ تصويرگر:عطیه شیرخانی ؛ تصويرگر:عرفان شیرخانی - جنگل - دیویی: 428.64 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1 -002-981-964 انتخاب
3- Tiny talk 3B: reader
نويسنده:عبدالله قنبری - جنگل - دیویی: 428.64 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2 -007-981-964 انتخاب
4- Get ready! 2: reader
نويسنده:عبدالله قنبری ؛ تصويرگر:حسین صدقی - جنگل - دیویی: 428.24 - 29 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 9 -009-981-964 انتخاب
5- Get ready! 1: reader
نويسنده:عبدالله قنبری ؛ تصويرگر:حسین صدقی - جنگل - دیویی: 428.24 - 29 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2 -010-981-964 انتخاب
6- فرهنگ جیبی کاربردی فارسی - انگلیسی همگام
نويسنده:علی‌اکبر جعفرزاده - جنگل - دیویی: 423 - 540 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6 -019-981-964 انتخاب
7- حسابداری مالیاتی
نويسنده:حمیدرضا وکیلی‌فرد ؛ نويسنده:بهنام معتمدی - انتشارات علمی فوج،جنگل - دیویی: 657.46 - 444 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 45000 ریال - 964-981-020-X انتخاب
8- Reader book 1 B: based on English for guidance school book 1, in the jungle
نويسنده:عبدالله قنبری ؛ تصويرگر:حسین صدقی - جنگل - دیویی: 428.64 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 7 -013-981-964 انتخاب
9- Reader book 3 B: based on English for guidance school book 3, 20 funny stories
نويسنده:عبدالله قنبری ؛ تصويرگر:حسین صدقی - جنگل - دیویی: 428.64 - 36 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8 -021-981-964 انتخاب
10- Reader book 3 A: based on English for guidance school book 3, the spaceman
نويسنده:عبدالله قنبری ؛ تصويرگر:حسین صدقی - جنگل - دیویی: 428.64 - 36 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3 -015-981-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2