لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (7)
تالیف (30)
ترجمه (3)
تهران (8)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تجارت بین‌الملل و راه‌کارهای نوین در ایران
نويسنده:منصور غریبی - زرین‌مهر - دیویی: 382 - 128 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1250 نسخه - 8000 ریال - 964-9919-18-X انتخاب
2- فرهنگ نامهای ایرانی
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 929.4403 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 7 -28-9919-964 انتخاب
3- فرهنگ نامهای ایرانی
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 929.4403 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1250 نسخه - 15000 ریال - 7 -28-9919-964 انتخاب
4- آموزش گام به گام ویندوز و اینترنت
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 004.678076 - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1250 نسخه - 85000 ریال - 5 -01-9919-964 انتخاب
5- عاشقانه‌ها
گردآورنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر،بیشه - دیویی: 808.882 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1250 نسخه - 5000 ریال - 4 -10-9919-964 انتخاب
6- فرهنگ نامه‌نگاری اداری
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 380.103 - 126 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1250 نسخه - 12500 ریال - 0 -12-9919-964 انتخاب
7- مرجع سریع اینترنت
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 004.678 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1250 نسخه - 65000 ریال - 2 -08-9919-964 انتخاب
8- خودآموز سریع سخت‌افزار
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 621.3984 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1250 نسخه - 30000 ریال - 7 -28-9919-964 انتخاب
9- خودآموز تصویری اینترنت
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 004.678 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1250 نسخه - 30000 ریال - 1 -03-9919-964 انتخاب
10- خودآموز تصویری ویندوز Vista
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 005.446 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1250 نسخه - 30000 ریال - 3 -02-9919-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4