لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (7)
تالیف (30)
ترجمه (3)
تهران (8)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ تغذیه: خواص میوه‌ها و گیاهان دارویی
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 613.26 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1250 نسخه - 125000 ریال - 3 -16-9919-964 انتخاب
2- فرهنگ اصطلاحات بازرگانی
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر،بیشه - دیویی: 380.103 - 258 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1250 نسخه - 18000 ریال - 7 -14-9919-964 انتخاب
3- فرهنگ نامهای ایرانی
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 929.4403 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1250 نسخه - 18000 ریال - 7 -28-9919-964 انتخاب
4- ترفندهای ویندوز و اینترنت
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 004.67807 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1250 نسخه - 5000 ریال - 9 -13-9919-964 انتخاب
5- کودکان خیال (مهر عاشق): مجموعه اشعار
شاعر:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2250 نسخه - 15000 ریال - 4 -07-9919-964 انتخاب
6- عاشقانه‌ها
گردآورنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر،بیشه - دیویی: 808.882 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1250 نسخه - 5000 ریال - 4 -10-9919-964 انتخاب
7- خودآموز سریع سخت‌افزار
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 621.3984 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1250 نسخه - 30000 ریال - 7 -28-9919-964 انتخاب
8- خودآموز تصویری اینترنت
نويسنده:کیوان سالمی‌فیه - زرین‌مهر - دیویی: 004.678 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1250 نسخه - 30000 ریال - 1 -03-9919-964 انتخاب
9- فرهنگ اصطلاحات روانشناسی
نويسنده:رقیه راحل ؛ نويسنده:بهنام نیلفروشان - زرین‌مهر - دیویی: 150.3 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1350 نسخه - 18000 ریال - 964-9919-21-X انتخاب
10- فرهنگ اصطلاحات فیزیک
نويسنده:نیما وزیری ؛ نويسنده:بهنام نیلفروشان - زرین‌مهر - دیویی: 530 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1250 نسخه - 18000 ریال - 8 -22-9919-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4