لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(170)
چاپ مجدد (185)
تالیف (261)
ترجمه (94)
تهران (334)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (18)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (355) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکالمات روزمره آلمانی - فارسی
نويسنده:محمدتقی فرامرزی ؛ نويسنده:فرخ خدابنده‌لو - ترمه - دیویی: 438.24 - 248 صفحه - چاپ 4 سال 1370 - 3000 نسخه - 1250 ریال - انتخاب
2- آلمانی در سفر = Deutsch Auf Der Reise: مکالمات و اصطلاحات روزمره آلمانی با ترجمه فارسی ...
نويسنده:حسن اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:علی‌اصغر شجاعی - استاندارد - دیویی: 438 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 4 -6-91440-964 انتخاب
3- راهنمای کامل Themen neu 1
نويسنده:هارتموت آوفدراشتراسه ؛ مترجم:حمیدرضا حاج‌اکبری - رهنما - دیویی: 438.24 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 17500 ریال - 7 -028-367-964 انتخاب
4- فرهنگ دانشگاهی آلمانی - فارسی
نويسنده:امیراشرف آریانپور ؛ باهمكاري:سمیرا آریانپور - توتیا - دیویی: 433 - 1410 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1381 - 4000 نسخه - 2 -06-6894-964 انتخاب
5- ماجراهای دنیس هیولای دوست داشتنی: درقالب تمرین ترجمه متون فکاهی اززبان فارسی به آلمانی و بالعکس: مخصوص دانشجویان و دیگر زبان‌آموزان زبان آلمانی
نويسنده:هانک‌م. کچام ؛ مترجم:فریبرز ابراهیم‌پورخورسند - نشر هنرامروز - دیویی: 438.02 - 22 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 9950 ریال - 964-94345-0-X انتخاب
6- ماجراهای دنیس هیولای دوست داشتنی: درقالب تمرین ترجمه متون فکاهی اززبان فارسی به آلمانی و بالعکس: مخصوص دانشجویان و دیگر زبان‌آموزان زبان آلمانی
نويسنده:هانک‌م. کچام ؛ مترجم:فریبرز ابراهیم‌پورخورسند - نشر هنرامروز - دیویی: 438.02 - 22 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 9950 ریال - 8 -1-94345-964 انتخاب
7- ماجراهای دنیس هیولای دوست داشتنی: درقالب تمرین ترجمه متون فکاهی اززبان فارسی به آلمانی و بالعکس: مخصوص دانشجویان و دیگر زبان‌آموزان زبان آلمانی
نويسنده:هانک‌م. کچام ؛ مترجم:فریبرز ابراهیم‌پورخورسند - نشر هنرامروز - دیویی: 438.02 - 22 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 9950 ریال - 2 -4-94345-964 انتخاب
8- ماجراهای دنیس هیولای‌ دوست‌ داشتنی: درقالب تمرین ترجمه متون فکاهی از زبان فارسی به آلمانی و بالعکس: مخصوص دانشجویان و دیگر زبان‌آموزان زبان آلمانی
نويسنده:هانک‌م. کچام ؛ مترجم:فریبرز ابراهیم‌پورخورسند - نشر هنرامروز - دیویی: 438.02 - 60 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 9950 ریال - 4 -53-9434-964 انتخاب
9- ماجراهای دنیس هیولای‌ دوست ‌داشتنی: درقالب تمرین ترجمه متون فکاهی از زبان فارسی به آلمانی و بالعکس: مخصوص دانشجویان و دیگر زبان‌آموزان زبان آلمانی
نويسنده:هانک‌م. کچام ؛ مترجم:فریبرز ابراهیم‌پورخورسند - نشر هنرامروز - دیویی: 438.02 - 60 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 9950 ریال - 0 -5-94345-964 انتخاب
10- واژه‌نامه چند زبانه الفبایی آلمانی: آلمانی - انگلیسی - فارسی
نويسنده:حسین الهی - نشر مهر - دیویی: 413.1 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 8 -33-6142-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 36