لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9151)
چاپ مجدد (14815)
تالیف (10815)
ترجمه (13151)
تهران (11856)
شهرستان (12110)
كودك و نوجوان (334)
كمك درسی و آموزشی (884)

تعداد یافت شده (23966) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:حامد امدی - دار الکتاب الاسلامی - 618 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 25000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
2- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:حامد امدی - بنیاد نشر قرآن - 624 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1368 - 100000 نسخه - 3200 ریال - انتخاب
3- ارتباط با خدا
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ مصحح:علی‌اکبر غفاری - ایران - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1368 - 20000 نسخه - 220 ریال - انتخاب
4- الاسس العمدیه فی قواعد العربیه: ترجمه و تشریح عوامل فی النحو
نويسنده:سیدعلی حسینی - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - 148 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1368 - 3000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
5- ترجمه و شرح نهج البلاغه
مترجم:سیدعلینقی فیض‌الاسلام‌اصفهانی - فقیه - 1350 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 4000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
6- جزء سی‌ام قرآن کریم به ضمیمه ادعیه قرآنی
مترجم:عباس مصباح‌زاده ؛ خطاط:علیرضا مفتخری - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - 96 صفحه - جیبی - چاپ 4 سال 1368 - 10000 نسخه - انتخاب
7- النضید فی شرح روضه الشهید: ش‍رح‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ر ش‍رح‌ ل‍م‍ع‍ه‌
شارح:حسن قاروبی‌تبریزی - داوری - 496 صفحه - جلد 6 - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
8- سوره مبارکه انعام با ترجمه کامل
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:محمد ریاضی‌زنجانی - ایران - 100 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 20000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
9- سوره مبارکه انعام با طریقه ختم آن
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:علیرضا مفتخری - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1368 - 25000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
10- سوره مبارکه انعام با طریقه ختم آن
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:علیرضا مفتخری - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1368 - 20000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2397