لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12972)
چاپ مجدد (12655)
تالیف (20451)
ترجمه (5176)
تهران (20257)
شهرستان (5370)
كودك و نوجوان (4958)
كمك درسی و آموزشی (9108)

تعداد یافت شده (25627) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متون روانشناسی = Psychological texts in English
نويسنده:محمد پارسا - بعثت - دیویی: 428.64 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 2000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
2- زبان تخصصی برای علوم سیاسی و روابط بین‌الملل: شامل 26 درس همراه با معانی، واژه‌های تخصصی و ترجمه متون
نويسنده:پرویز علوی - موسسه ‌نشر علوم ‌نوین - دیویی: 428.64 - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
3- فارس
نويسنده:کوروش کمالی‌سروستانی ؛ مترجم:رضا پرهیزگار ؛ خطاط:محمد احصایی - بنیاد فارس‌شناسی - دیویی: 779 - 240 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 100000 ریال - انتخاب
4- فرهنگ اصطلاحات انگلیسی - فارسی و چگونگی کاربرد آنها
نويسنده:جنیفر سایدل ؛ نويسنده: مک‌موردی ؛ مترجم:حسین وثوقی - رهنما - دیویی: 423 - 600 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1375 - 3000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
5- فرهنگ تغذیه دام قابل استفاده برای رشته‌های دامپروری، دامپزشکی و تغذیه انگلیسی - فارسی
نويسنده:مسعود هاشمی - فرهنگ جامع - دیویی: 636.085503 - 654 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3500 نسخه - 25000 ریال - 7 -16-5532-964 انتخاب
6- تجزیه و تحلیل فعلواره‌ها در زبان انگلیسی ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ دب‍ی‍ران‌، دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌، ... و آزم‍ون‌ ت‍اف‍ل‌ و ع‍لاق‍م‍ن‍دان‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ان‍گ
نويسنده:علیرضا جعفری‌دستجردی - جلی - دیویی: 425 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 3400 ریال - انتخاب
7- حروف اضافه در زبان انگلیسی
نويسنده:جان سینکلر ؛ مترجم:احمد پوری - نشر مرکز - دیویی: 425 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 2030 نسخه - 4500 ریال - 9 -207-305-964 انتخاب
8- واژگان اقتصاد: انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی
گردآورنده:اقبال مستوفی‌زاده‌حقیقی ؛ ويراستار:مهرآذر فارسی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 330.03 - 280 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 4000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
9- مکالمات روزمره انگلیسی با تلفظ آمریکائی بانضمام: مختصری از دستور زبان انگلیسی ...
نويسنده:سیدمهدی اوحدی - اشراقی - دیویی: 428.24 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
10- فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی انگلیسی - فارسی
نويسنده:مسعود هاشمی - فرهنگ جامع - دیویی: 630.3 - 632 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1375 - 3500 نسخه - 25000 ریال - 0 -00-5532-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2563