لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2946)
چاپ مجدد (785)
تالیف (3299)
ترجمه (432)
تهران (1310)
شهرستان (2421)
كودك و نوجوان (207)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (3731) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آتالا و رنه
نويسنده:فرانسواآگوست‌رنه شاتوبریان ؛ مترجم:میرجلال‌الدین کزازی - مرکز - 251 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 5000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
2- آتیلمیشلار
نويسنده:بختیار وهاب‌زاده - موسسه نشر ارگ - 80 صفحه - چاپ 1 سال 1364 - 2000 نسخه - 160 ریال - انتخاب
3- آخان بولاق
نويسنده:محمدابراهیم رنجدوزان ؛ نويسنده:صمد دوغرولدان‌خوشکلام - المهدی - 212 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
4- آذربایجان خلق موسیقی سی نین اساسلاری: مبانی موسیقی مردمی آذربایجان
نويسنده:عزیز جاجی‌بگوف - دنیا - 152 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 1000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
5- آذربایجان عاشیقلاری وائل شاعرلری نین
نويسنده:حبیب ادریسی - موسسه نشر ارگ - 250 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 3000 نسخه - 750 ریال - انتخاب
6- آذربایجان و اران (آلبانیهای قفقاز)
نويسنده:عنایت‌الله رضا - ایران زمین - 258 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - انتخاب
7- دده‌ ق‍ورق‍وت‌ ک‍ت‍اب‍ی‌: ک‍ت‍اب‌ دده‌ ق‍ورق‍وت‌
اقتباس گر:محمدعلی فرزانه - فرزانه - 228 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
8- ن‍ج‍م‌ الاث‍ار: در م‍دای‍ح‌ و م‍ص‍ائ‍ب‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ ع‍ص‍م‍ت‌ و طه‍ارت‌ س‍لام‌ال‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌
نويسنده:یوسف نجمی - فردوسی - 320 صفحه - (در3جلد ) - جیبی - چاپ 1 سال 1363 - 2500 نسخه - 600 ریال - انتخاب
9- نغمه داغی و استعمار
نويسنده:حیدر عباسی - موسسه انتشارات تلاش - 56 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 2000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
10- صد قافیه: از مدینه به مدینه
نويسنده:رحیم منزوی‌اردبیلی - کتابفروشی ستاره - 480 صفحه - (در5جلد ) - جیبی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 374