لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3218)
چاپ مجدد (809)
تالیف (3539)
ترجمه (488)
تهران (1351)
شهرستان (2676)
كودك و نوجوان (247)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (4027) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بایاتیلار
تهيه و تنظيم:حسین فیض‌الهی‌وحید - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 894.3611 - 96 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1368 - 350 ریال - انتخاب
2- اع‍طی‍ات‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌: ش‍ام‍ل‌ اش‍ع‍ار ت‍رک‍ی‌ راج‍ع‌ ب‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ س‍ی‍دال‍ش‍ه‍دا و ی‍اران‍ش‌
نويسنده:محرمعلی علوی - کتابفروشی ستاره - دیویی: 894.3611 - 216 صفحه - جلد 1 - جیبی - چاپ 1 سال 1368 - 600 ریال - انتخاب
3- آتالا و رنه
نويسنده:فرانسواآگوست‌رنه شاتوبریان ؛ مترجم:میرجلال‌الدین کزازی - مرکز - دیویی: 843.8 - 252 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1368 - 550 ریال - انتخاب
4- اودوم‍ل‍و دی‍ره‌ک‌
نويسنده:حیدر عباسی - حیدر عباسی - دیویی: 894.3611 - 64 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 450 ریال - انتخاب
5- کلیات دیوان ترکی: بانضمام حیدربابا یا سلام
نويسنده:محمدحسین شهریاری ؛ مصحح:حمید محمدزاده - نگاه زرین - دیویی: 894.3611 - 324 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 1500 ریال - انتخاب
6- کوراوغلو در افسانه و تاریخ
نويسنده:رحیم رئیس‌نیا - نیما - دیویی: 398.209553 - 486 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 1350 ریال - انتخاب
7- دی‍وان‌ ح‍ی‍ران‌ خ‍ان‍ی‍م‌: س‍یئ‍چ‍ی‍ل‍م‍ی‍ش‌ اث‍رل‍ر
گردآورنده:حسین فیض‌الهی‌وحید - یاران - دیویی: 894.3611 - 176 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 1000 ریال - انتخاب
8- آذری ترکجه ناماز احکامی
نويسنده:محمد شیرازینین ؛ مترجم:محمدصابر مرندی ؛ خطاط:مصطفی اشرف‌تبریزی - وفا - دیویی: 297.35 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1369 - 2500 ریال - انتخاب
9- ساوالان نغمه لری
نويسنده:آذر اوغلی - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 894.3611 - 78 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 400 ریال - انتخاب
10- کلیات کوراوغلی
- فردوسی - دیویی: 8fa9 - 168 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 600 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 403