لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20848)
چاپ مجدد (12500)
تالیف (32274)
ترجمه (1074)
تهران (9404)
شهرستان (23944)
كودك و نوجوان (1207)
كمك درسی و آموزشی (499)

تعداد یافت شده (33348) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الصلوه فی شرایع الاسلام
نويسنده:علی علامه‌فانی‌اصفهانی - نشر نویسنده - دیویی: 297.353 - 544 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 25 ریال - انتخاب
2- صوت الخطیب الاسلامی
نويسنده:سلمان حاوی - بی نا - دیویی: 297.742 - 286 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
3- صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامی
نويسنده:سیدمحمدباقر صدر - بنیاد بعثت - دیویی: 297.4833 - 32 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 5000 نسخه - انتخاب
4- الصوم مباده و تربیه
- دارالتوحید - دیویی: 297.354 - 104 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1363 - 20000 نسخه - انتخاب
5- طب المفید
نويسنده:محمد سرورالدین - موسسه‌ انتشارات‌ عطایی - دیویی: 610 - 320 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 5 سال 1367 - 3000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
6- طبقات الصوفیه
نويسنده:عبدالله‌بن‌محمد انصاری ؛ مصحح:محمدسرور مولائی - توس - دیویی: 297.892 - 1176 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 3100 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
7- طبقات الصوفیه
نويسنده:عبدالله‌بن‌محمد انصاری ؛ مصحح:عبدالحی حبیبی‌قندهاری - فروغی - دیویی: 297.892 - 732 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 3000 نسخه - 1600 ریال - انتخاب
8- الطریقه الجدیده من دروس دارالعلوم العربیه
نويسنده:احمد نجفی ؛ نويسنده:سعید نجفی‌اسداللهی - دار العلوم العربیه - دیویی: 492.7507 - 160 صفحه - جلد 3 - چاپ 7 سال 1361 - 150 ریال - انتخاب
9- قرآن کریم
خطاط:حبیب‌الله فضایلی ؛ خطاط:کریم صفائی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 297.11 - 624 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 30000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
10- قرآن کریم
خطاط: حامد - اقبال - دیویی: 297.11 - 604 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 1000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3335