لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(335)
چاپ مجدد (148)
تالیف (414)
ترجمه (69)
تهران (224)
شهرستان (259)
كودك و نوجوان (26)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (483) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترکی استانبولی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی
تهيه و تنظيم:شعبان آزادی‌کناری ؛ نويسنده:سکینه جعفری ؛ نويسنده:فهمی سونر - استاندارد - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1383 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 7 -02-6255-964 انتخاب
2- مکالمات روزمره ترکی (محاوره‌ای)
نويسنده:علی حسین‌زاده‌داشقین - دانیال - 212 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 5 -2-90286-964 انتخاب
3- نگاهی به واژه‌های اساطیری آذربایجان
نويسنده:صمد چایلی - اختر - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 800 نسخه - 25000 ریال - 0 -51-8105-964 انتخاب
4- فرهنگ نام‌های زیبای ترکی
تدوين:حسین فیض‌الهی‌وحید - یاران - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 3 -30-8862-964 انتخاب
5- فرهنگ جامع فارسی به ترکی استانبولی: حاوی بیش از 90000 لغت، کلمه، واژه و اصطلاحات روزمره
نويسنده:جمشید صالح‌پور - جنگل - 1572 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1385 - 5000 نسخه - 7 -12-6089-964 انتخاب
6- ترکی استانبولی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی
تهيه و تنظيم:شعبان آزادی‌کناری ؛ تهيه و تنظيم:هادی حسینی ؛ تهيه و تنظيم:سکینه جعفری - استاندارد - 277 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 29 سال 1385 - 10000 نسخه - 18000 ریال - 7 -02-6255-964 انتخاب
7- فرهنگ جامع فارسی به ترکی استانبولی: حاوی بیش از 90000 لغت، کلمه، واژه و اصطلاحات روزمره
نويسنده:جمشید صالح‌پور - جنگل - 1572 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1385 - 5000 نسخه - 7 -12-6089-964 انتخاب
8- ترجمه فارسی قارا مجموعه 1 و 2 (کلمات، نصایح و مناقب شیخ صفی الدین اردبیلی، ترکی به فارسی) به همراه متن اصلی
نويسنده:حسین محمدزاده‌صدیق - ادیان - 544 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 31000 ریال - 5 -3-96868-964 انتخاب
9- ترکی آذربایجانی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی آذربایجانی
نويسنده:عباد ممی‌زاده ؛ نويسنده:صابر شیبانی‌اصل - استاندارد - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1386 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 5 -17-6255-964 انتخاب
10- حرمت به مهمون (قناقا حورمت)
مترجم:امیر سهرابی ؛ تصويرگر:شیرین فرساد - اندیشه نو - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 7 -84-6149-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 49