لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29076)
چاپ مجدد (20159)
تالیف (42294)
ترجمه (6941)
تهران (41270)
شهرستان (7965)
كودك و نوجوان (8668)
كمك درسی و آموزشی (6381)

تعداد یافت شده (49235) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خلاصه مقالات کنگره سراسری طب و تصویر
- دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌مشهد - دیویی: 610 - 181 صفحه - انتخاب
2- مکالمات روزمره انگلیسی با تلفظ و ترجمه فارسی
نويسنده:محمود فرجی - بنیاد - دیویی: 428.24 - 158 صفحه - چاپ 5 سال 1370 - 400 ریال - انتخاب
3- Case: using software development tools
نويسنده:Alans. Fisher - هومن - دیویی: 005.1 - 281 صفحه - 1500 ریال - انتخاب
4- Mafunzo Ya Kidini (kitabu Chakwanza)
نويسنده:ابراهیم امینی ؛ نويسنده:علی‌اکبر موسوی‌حسینی - Taasisya Fikraza Kiislamu - دیویی: 297 - 79 صفحه - جلد 1 - 600 ریال - انتخاب
5- Legal Problems
نويسنده:Michael Molyneux - دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 340 - 83 صفحه - 600 ریال - انتخاب
6- Getting on
نويسنده:Michael Coles ؛ نويسنده:Basil Lord - Language Cassettes Institute - دیویی: 428.24 - 144 صفحه - 700 ریال - انتخاب
7- Open road
نويسنده:Michael Coles ؛ نويسنده:Basil Lord - Language Cassettes Institute - دیویی: 428.24 - 256 صفحه - 1000 ریال - انتخاب
8- Turning point
نويسنده:Michael Coles ؛ نويسنده:Basil Lord - Language Cassettes Institute - دیویی: 428.24 - 176 صفحه - 710 ریال - انتخاب
9- American streamline: departures: workbook
نويسنده:Bernard Hertley ؛ نويسنده:Peter Viney - نسل دانش - دیویی: 428.24 - 79 صفحه - 1100 ریال - انتخاب
10- A course in spoken English: beginning advanced grammer
- انستیتو زبان ایران - دیویی: 428.24 - 33 صفحه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4924