لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29324)
چاپ مجدد (20199)
تالیف (42588)
ترجمه (6935)
تهران (41494)
شهرستان (8029)
كودك و نوجوان (8692)
كمك درسی و آموزشی (6427)

تعداد یافت شده (49523) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Anti-drug policy of the Islamic Repubic of Iran
نويسنده:رضا اسدی - اداره روابط بین‌الملل مبارزه با مواد مخدر - دیویی: 362.29 - 76 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - انتخاب
2- Oxford elementary learner's dictionary of English
- کلینی - دیویی: 423 - 306 صفحه - رقعی - 650 ریال - انتخاب
3- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - پژوهش - دیویی: 425 - 320 صفحه - وزیری - 700 ریال - انتخاب
4- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی) - دیویی: 425 - 320 صفحه - وزیری - 900 ریال - انتخاب
5- Graded exercises in English
- کلینی - دیویی: 428.24 - 194 صفحه - رقعی - 450 ریال - انتخاب
6- Handbook of pediatrics
- جهاد دانشگاهی - دیویی: 618.92 - 926 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1370 - 2000 ریال - انتخاب
7- Manual A Clinical Problems In Cardiology.
نويسنده:David Hillis - جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی) - دیویی: 616.1 - 490 صفحه - چاپ 1 سال 1370 - 1700 ریال - انتخاب
8- Beyer
- پارت - دیویی: 786.3 - 88 صفحه - رحلی - چاپ 5 سال 1370 - 600 ریال - انتخاب
9- Boboric's Holiday
نويسنده:Danald Dallas - نسل پویا - دیویی: 428.24 - 16 صفحه - چاپ 1 سال 1370 - 820 ریال - انتخاب
10- Advanced Dos
نويسنده:Michael.I. Hyman - جلوه - دیویی: 005.446 - 416 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1370 - 1800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4953