لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(428)
چاپ مجدد (417)
تالیف (471)
ترجمه (374)
تهران (76)
شهرستان (769)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (19)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (845) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آبیاری در زراعت پنبه
نويسنده:امین علیزاده - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 20 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1364 - 3000 نسخه - انتخاب
2- آسیب‌شناسی اندرسون: زنان و پستان
مترجم:صدیقه اشرافی ؛ زيرنظر:مسلم بهادری - جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) - 245 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3000 نسخه - 720 ریال - انتخاب
3- آفت‌کش‌ها و مدیریت آفات
نويسنده:بیژن حاتمی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) - 36 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 3000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
4- جنبه‌های فیزیولوژیکی زراعت دیم
نويسنده:عوض کوچکی ؛ مترجم:غلامحسین سرمدنیا - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 440 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 2000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
5- طرح کانالهای آبیاری وروشهای پوشش انهار
تهيه كننده:امین علیرزاده - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 60 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - انتخاب
6- عوارض اتولارنژیک بیماری‌ها و جراحی تیروئید
نويسنده:نعمت‌الله مختاری‌امیرمجدی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) - 92 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 2000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
7- یک دوره کوتاه در شیمی آلی
نويسنده:محمد قطبی ؛ مترجم:مجید هروی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) - 592 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
8- مطالعه حشرات
نويسنده:دونالدجویس بورور ؛ نويسنده:دوایت‌مور دلانگ ؛ نويسنده:چارلز تریپل‌هورن - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 240 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 2000 نسخه - انتخاب
9- شیمی آلی مبنای حیات
نويسنده:برنارد میلر ؛ مترجم:مهدی بکاولی ؛ مترجم:مجید هروی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) - 528 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 2500 نسخه - 1900 ریال - انتخاب
10- تظاهرات عصبی عضلانی بیماریهای غدد درون ریزیا آمذوکرین
نويسنده:محمدمهدی اعتمادی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) - 120 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 2000 نسخه - 320 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 85