لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1410)
چاپ مجدد (4181)
تالیف (2240)
ترجمه (3351)
تهران (5588)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (389)
كمك درسی و آموزشی (31)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (5591) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آتالا و رنه
نويسنده:فرانسواآگوست‌رنه شاتوبریان ؛ مترجم:میرجلال‌الدین کزازی - مرکز - 251 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 5000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
2- آفریقای جنوبی راه دشوار آزادی
نويسنده:گراهام لیچ ؛ مترجم:فریدون فاطمی - مرکز - 448 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 3300 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
3- طلاق از دید فرزند
نويسنده:ایوت والچاک ؛ مترجم:فرزانه طاهری - مرکز - 250 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
4- مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی
نويسنده:ماکس وبر ؛ مترجم:احمد صدارتی - مرکز - 160 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 3400 نسخه - 600 ریال - انتخاب
5- وانهاده
نويسنده:سیمون‌دو بووار ؛ مترجم:ناهید فروغان - نشر مرکز - 252 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
6- آتالا و رنه
نويسنده:فرانسواآگوست‌رنه شاتوبریان ؛ مترجم:میرجلال‌الدین کزازی - مرکز - 252 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
7- تولیداجتماعی هنر
نويسنده:جانت ولف ؛ مترجم:نیره توکلی - مرکز - 256 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
8- نگاهی به پیشینه زبان فارسی
گردآورنده:کورش صفری ؛ نويسنده:مجتبی شروقی - مرکز - 134 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
9- ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب
نويسنده:آنتونی آربلاستر ؛ مترجم:عباس مخبر - مرکز - 612 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
10- اروپائی‌ها
نويسنده:هنری جیمز ؛ مترجم:فرشته داوران ؛ مترجم:عباس خلیلی - نشر مرکز - 270 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 750 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 560