لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (48)
تالیف (10)
ترجمه (59)
تهران (67)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قرآن مجید
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - پیراسته - 1056 صفحه - وزیری - 30000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
2- خسرو و شیرین از شاهنامه فردوسی
خطاط:آرش متین‌نژاد - پیراسته - 79 صفحه - 3000 نسخه - 2100 ریال - انتخاب
3- قرآن مجید
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - پیراسته - 1050 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1372 - 5000 نسخه - 8000 ریال - انتخاب
4- قرآن کریم
خطاط:احمد نیریزی ؛ مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای - پیراسته - 1052 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1372 - 5000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
5- قرآن مجید
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - پیراسته - 652 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1372 - 5000 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
6- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ خطاط:فاتح عزت‌پور ؛ نقاش:مجید خدایی‌هریسی - پیراسته،اسماعیلیان - 623 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1373 - 3000 نسخه - 11000 ریال - انتخاب
7- قرآن مجید
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ ويراستار:احمد نیریزی - پیراسته - 1050 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1373 - 10000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
8- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نیریزی - پیراسته - 648 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1373 - 10000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
9- قرآن مجید
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عبدالحمید حیدری - پیراسته - 608 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 20000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
10- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عبدالمجید حیدری ؛ خطاط:احمد نیریزی - پیراسته - 648 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1374 - 5000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7