لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1755)
چاپ مجدد (4325)
تالیف (3109)
ترجمه (2971)
تهران (6041)
شهرستان (39)
كودك و نوجوان (496)
كمك درسی و آموزشی (191)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (6080) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آه باران ...
نويسنده:فریدون مشیری - نشر چشمه - 144 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 5000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
2- جشن ناپیدا: مجموعه شعر
نويسنده:محمد شمس‌لنگرودی - نشر چشمه - 144 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 5000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
3- نان رویاها
نويسنده:لوئی گی‌یو ؛ مترجم:هادی جامعی - نشر چشمه - 392 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 2200 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
4- نبردالجزیره (فیلمنامه )
نويسنده:فرانکو سولیناس ؛ مترجم:کاظم فرهادی - نشر چشمه - 2560 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 4000 نسخه - 420 ریال - انتخاب
5- حرفهای بچه‌های بهرنگ
نويسنده: دیسفان - نشر چشمه - 48 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
6- ببیت
نويسنده:سینکلر لوییس ؛ مترجم:منوچهر بدیعی - نیلوفر،نشر چشمه - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 1750 ریال - انتخاب
7- آهوی بخت من، گزل
نويسنده:محمود دولت‌آبادی - نشر چشمه - 36 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 10000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
8- نان رویاها
نويسنده:لوئی گی‌یو ؛ مترجم:هادی جامعی - نشر چشمه - 391 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 2000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
9- انگیزه نیکسون و جشن انقلاب شیلی
نويسنده:پابلو نرودا ؛ مترجم:فرامرز سلیمانی ؛ مترجم:احمد کریمی‌دکاک - نشر چشمه - 95 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
10- پای‌بندیهای انسانی
نويسنده:‌ویلیام‌سامرست موام ؛ مترجم:عبدالحسین شریفیان - نشر چشمه - 440 صفحه - جلد 1 - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 608