لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(227)
چاپ مجدد (683)
تالیف (607)
ترجمه (303)
تهران (910)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (679)
كمك درسی و آموزشی (2)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (910) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مارکوپولو
نويسنده:مانوئل کمروف ؛ مترجم:مظفر سربازی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 144 صفحه - چاپ 1 سال 1365 - 300 ریال - انتخاب
2- ماری کوری
مترجم:زهرا گلستان - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 40 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
3- ماهیها و صیاد
نويسنده: جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 17 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 120 ریال - انتخاب
4- مزرعه حیوانات
نويسنده:جورج اورول - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 6 صفحه - چاپ 1 سال 1365 - 200 ریال - انتخاب
5- معما: شامل بازیهای فکری، هوش و معما
نويسنده:عباس چینی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 52 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 5000 نسخه - 260 ریال - انتخاب
6- موش وگربه: اقتباس از کلیله و دمنه
- شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 18 صفحه - بیاضی - چاپ 1 سال 1364 - 5000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
7- سرگرمی برای کودکان
- شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 24 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 220 ریال - انتخاب
8- سرگرمی برای کودکان
نقاش:عباس ظهیریه - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 24 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1367 - 20000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
9- چی شد که بارون اومد؟
نويسنده:شهلا تجویدی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 16 صفحه - بیاضی - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 220 ریال - انتخاب
10- چی شد که بارون اومد؟
نويسنده:شهلا تجویدی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 16 صفحه - بیاضی - چاپ 2 سال 1366 - 20000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 91