لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(109)
چاپ مجدد (32)
تالیف (115)
ترجمه (26)
تهران (140)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (28)
كمك درسی و آموزشی (11)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (141) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها
نويسنده:جوزف‌ام. جوران ؛ نويسنده:فرانک گرینا ؛ مترجم:کیوان شیروانی‌جوزدانی - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران،آتنا - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 4000 نسخه - 3900 ریال - 6 -0-91489-964 انتخاب
2- یادداشتهای سفر به اروپا و آمریکا و کانادا: راهنمای‌سفر به کشورهای: ترکیه، یونان، آلمان، انگلستان، ...
نويسنده:علی شجاعیان - آتنا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 964-90653-0-X انتخاب
3- پرسشهای کودکان پیوسته جدی‌تر می‌شود (هدف کودکان از طرح سئوال شنیدن و فهمیدن است)
نويسنده:آرمین کرنتس ؛ مترجم:ملیحه محمدی - آتنا - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 8 -1-90653-964 انتخاب
4- استراتژی توسعه صادرات صنعتی
تهيه كننده: انجمن‌مدیران‌صنایع - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران،آتنا - 786 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2400 نسخه - 35000 ریال - 2 -2-91489-964 انتخاب
5- استراتژی توسعه صادرات صنعتی
تهيه كننده: انجمن‌مدیران‌صنایع - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران،آتنا - 388 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2400 نسخه - 35000 ریال - 4 -1-91489-964 انتخاب
6- تناسب و تندرستی
نويسنده:هاروی دایاموند ؛ نويسنده:مریلین دایاموند ؛ مترجم:شیرین دانشمند - آتنا - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 6 -2-90653-964 انتخاب
7- طرحی نو در آموزش الفبا و زبان‌آموزی
نويسنده:علی شجاعیان ؛ نقاش:پرستو ایازی - آتنا - 98 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 0 -5-90653-964 انتخاب
8- راه بی‌بازگشت
نويسنده:احسان عظیمی‌سجادی - آتنا - 552 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 2 -4-90653-964 انتخاب
9- فرزندان مروارید
نويسنده:یون بزین ؛ مترجم:حسن اکبریان‌طبری ؛ ويراستار:نسیم وهابی - آتنا - 462 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 4 -3-90653-964 انتخاب
10- سرزمین آبی عشق
شاعر:احمد فتوحی - آتنا - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 600 نسخه - 4000 ریال - 0 -5-90653-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15