لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1587)
چاپ مجدد (162)
تالیف (1520)
ترجمه (229)
تهران (144)
شهرستان (1605)
كودك و نوجوان (65)
كمك درسی و آموزشی (88)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (1749) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آفت و جنگ شیراز
نويسنده:احمد ده‌بزرگی - نوید شیراز - 40 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 140 ریال - انتخاب
2- اصول ژنتیک انسانی و بیماریهای ارثی
نويسنده:محمدحسین کریمی‌نژاد - نوید شیراز - 256 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 2000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
3- اصول کار فرستنده - گیرنده و تعمیر رادیو
نويسنده:محمد مهندسی - نوید شیراز - 128 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 2000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
4- جامعه‌شناسی انتقادی (در راه شناخت مکتب فرانکفورت)
مترجم:چنگیز پهلوان - نوید شیراز - 108 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
5- جنگ زمین در مکزیک
نويسنده:ابوالحسن بنی‌صدر ؛ مترجم:حشمت‌اییه رضوی - نوید شیراز - 262 صفحه - پالتویی - چاپ 1 سال 1364 - 2000 نسخه - 285 ریال - انتخاب
6- جنگ شمال
نويسنده:یوگنی‌ویکتوروویچ تارله ؛ مترجم:اسدالله مبشری - نوید شیراز - 395 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
7- رهگذرمهتاب: مجموعه شعر
نويسنده: هیات ‌مولفان - نوید شیراز - 80 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1366 - 3000 نسخه - 280 ریال - انتخاب
8- نحلی
نويسنده:کریم‌محمود حقیقی - نوید شیراز - 142 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 2000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
9- نصایح: گفتاری از چند حکم و مواعظ عددی فراگرفته از بیانات رهبران
مترجم:علی مشکینی‌اردبیلی ؛ مترجم:احمد جنتی‌اصفهانی - نوید شیراز - 430 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 2000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
10- نقش ایران در فرهنگ اسلامی
نويسنده:علی سامی - نوید شیراز - 868 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 3000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 175