لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(954)
چاپ مجدد (2325)
تالیف (2335)
ترجمه (944)
تهران (3266)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (1720)
كمك درسی و آموزشی (8)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (3279) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آخرین لحظه‌های سرخ
- پیام آزادی - 174 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - انتخاب
2- آیات سبز
نويسنده:احد ده‌بزرگی - پیام آزادی - 120 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 10000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
3- آیات سبز
نويسنده:احد ده‌بزرگی - پیام آزادی - 120 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1367 - 5000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
4- راه نجات: ترجمه کتاب منهاج‌النجات: در اعتقادات، عبادات، اخلاقیات
نويسنده:محمدبن‌شاه‌مرتضی فیض‌کاشانی ؛ مترجم:رضا رجب‌زاده - پیام آزادی - 220 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1365 - 5000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
5- راه نجات: ترجمه کتاب منهاج‌النجات: در اعتقادات، عبادات، اخلاقیات
نويسنده:محمدبن‌شاه‌مرتضی فیض‌کاشانی ؛ مترجم:رضا رجب‌زاده - پیام آزادی - 220 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1366 - 10000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
6- راه نجات: ترجمه کتاب منهاج‌النجات: در اعتقادات، عبادات، اخلاقیات
نويسنده:محمدبن‌شاه‌مرتضی فیض‌کاشانی ؛ مترجم:رضا رجب‌زاده - پیام آزادی - 220 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 10000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
7- رباعیات باباطاهرعریان
- پیام آزادی - 84 صفحه - جیبی - چاپ 2 سال 1366 - 5000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
8- نقش زنان مسلمان در جنگ
نويسنده: هیات ‌مولفان - پیام آزادی،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کمیته فرهنگی ستاد امور جنگ - 104 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 5000 نسخه - 240 ریال - انتخاب
9- صد مقاله از سرمقاله‌های روزنامه انقلاب اسلامی بضمیمه مشکلات سیاسی ایران
نويسنده:ابوالحسن بنی‌صدر - پیام آزادی - 350 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
10- طرح کلی اصول عقاید
نويسنده:علی ابوالحسن - پیام آزادی - جلد 1 - چاپ 1 سال 1360 - 40 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 328