لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(787)
چاپ مجدد (2429)
تالیف (2815)
ترجمه (401)
تهران (83)
شهرستان (3133)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (3)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (3216) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- المهذب البارع فی شرح المختصر النافع
نويسنده:احمدبن‌محمد ابن‌فهدحلی ؛ محقق:مجتبی عراقی - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - 187 صفحه - جلد 1 - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 500 نسخه - انتخاب
2- آشنایی با قرآن
نويسنده:مرتضی مطهری - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - 80 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 25 ریال - انتخاب
3- آفرینش جهان از دیدگاه قرآن کریم
نويسنده:ابوالفتح دعوتی - دفتر انتشارات اسلامی - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 20000 نسخه - 40 ریال - انتخاب
4- آموزش دین
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ گردآورنده:سیدمهدی آیت‌اللهی - دفتر انتشارات اسلامی - 354 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 10000 نسخه - 235 ریال - انتخاب
5- آیات قرآن درنهج البلاغه
نويسنده:مهدی مهدی‌اشتهاردی - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - 320 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 3000 نسخه - 280 ریال - انتخاب
6- اصلاحات توضیح المسائل امام خمینی
- دفتر انتشارات اسلامی - 73 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 45 ریال - انتخاب
7- اصول عقاید
نويسنده:سیدمحمدباقر موسوی‌همدانی - دفتر انتشارات اسلامی - 104 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1363 - 10000 نسخه - انتخاب
8- اصول فلسفه و روش رئالیسم
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ شارح:مرتضی مطهری - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - 50 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - 82 ریال - انتخاب
9- اصول فلسفه و روش رئالیسم
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ شارح:مرتضی مطهری - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم - رقعی - چاپ 1 سال 1359 - 163 ریال - انتخاب
10- اصول مالکیت در اسلام
نويسنده:علی احمدی‌میانجی - دفتر انتشارات اسلامی - 235 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1363 - 5000 نسخه - 320 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 322