لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(109)
چاپ مجدد (372)
تالیف (334)
ترجمه (147)
تهران (481)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (152)
كمك درسی و آموزشی (5)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (481) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روانشناسی درخدمت سیاست
نويسنده:اتو فریدمان ؛ مترجم:جلال نعمت‌اللهی - نشر پیمان - 135 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
2- نمونه‌های نظم و نثر فارسی
مصحح:حبیب یغمایی ؛ نويسنده:سیدمحمد دبیرسیاقی ؛ نويسنده:علی‌اکبر فرزام‌پور - نشر پیمان - چاپ 1 سال 1363 - 650 ریال - انتخاب
3- پنج حکایت از آثار ویلیام شکسپیر
مترجم:علی‌اصغر حکمت - نشر پیمان - جلد 2 - چاپ 1 سال 1363 - 520 ریال - انتخاب
4- کتابشناسی و راهنمای مارکسیسم
گردآورنده:بهمن دهگان - نشر پیمان - 354 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
5- زمینه شناخت موسیقی
نويسنده:آلبرت لاوینیاک ؛ مترجم:مترجم محمودی - پارت،نشر پیمان - 88 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - 90 ریال - انتخاب
6- نمونه‌های نظم و نثر فارسی
نويسنده:حسین بحرالعلومی ؛ نويسنده:سیدمحمد دبیرسیاقی ؛ نويسنده:علی‌اکبر فرزام‌پور - نشر پیمان - 560 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 3000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
7- تنهایی (ماری آن)
نويسنده:دفنی دوموریه ؛ مترجم:محمود فرخ‌پی - نشر پیمان - 448 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1363 - 3000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
8- تنهایی (ماری آن)
نويسنده:دفنی دوموریه ؛ مترجم:محمود فرخی‌پی - نشر پیمان - 448 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1364 - 5000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
9- تولد بلشویسم
نويسنده:سیدعبدالحسین دستغیب ؛ مترجم:ف. م. - نشر پیمان - 63 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
10- فالنامه حافظ
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ - نشر پیمان - 308 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1363 - 5000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 49