لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(70)
چاپ مجدد (81)
تالیف (146)
ترجمه (5)
تهران (151)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (24)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (151) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش پزشکی با پرسش و پاسخ: بیماریهای اطفال
نويسنده:مهدی آقاحسین‌فینی - پاشا - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3300 نسخه - 4250 ریال - انتخاب
2- Appleton & Lange's review for the USMLE step 1
نويسنده:Thomas K. Barton - پاشا - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
3- Appleton & Lange's review for the USMLE step 2
نويسنده:Robin Catlin - پاشا - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 4700 ریال - انتخاب
4- Order اوردرنویسی در جراحی
نويسنده:عبدالرحیم قلی‌زاده‌پاشا ؛ نويسنده:بیژن خراسانی ؛ نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - 288 صفحه - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 4800 ریال - انتخاب
5- Acute medicine
نويسنده:David Sprigings ؛ نويسنده:John Chambers ؛ نويسنده:Andrew Jeffrey - پاشا - 430 صفحه - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 5900 ریال - انتخاب
6- راهنمای کلینیکی داروها
نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا ؛ نويسنده:حیدر اکبرزاده‌پاشا - پاشا - 443 صفحه - چاپ 3 سال 1374 - 3000 نسخه - 6800 ریال - انتخاب
7- تمرین گام نو ریاضی سال پنجم ابتدایی
گردآورنده:جهانگیر سلیمانی ؛ گردآورنده:بهزاد بوداقی - پاشا - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 5000 نسخه - 5400 ریال - 0 انتخاب
8- تمرین گام نو ریاضی سال چهارم ابتدایی
گردآورنده:جهانگیر سلیمانی ؛ گردآورنده:بهزاد بوداقی - پاشا - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 5000 نسخه - 4900 ریال - 0 انتخاب
9- تمرین گام نو ریاضی سال سوم راهنمایی
گردآورنده:جهانگیر سلیمانی ؛ گردآورنده:رسول زهدی - پاشا - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 5000 نسخه - 5400 ریال - 0 انتخاب
10- اصول جراحی شوارتز (عفونت‌های جراحی پوست، زنان)
نويسنده:سیمور شوارتس ؛ مترجم:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3300 نسخه - 6600 ریال - 0 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16