لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(109)
چاپ مجدد (154)
تالیف (39)
ترجمه (224)
تهران (263)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (40)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (263) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آنتی‌بیوتیکها و کمدترابی ساختمان شیمیایی طیف اثر موارد استعمال عوارض
نويسنده:حسین ختائی - توسن - 418 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1366 - 3000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
2- ج‍اده‌ آف‍ت‍اب‍ی‌، ی‍ا، ب‍رده‌ س‍ف‍ی‍د
نويسنده:لانس هورنر ؛ مترجم:غلامحسین قراگوزلو - توسن - 296 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 5000 نسخه - 340 ریال - انتخاب
3- جزیره ناشناخته
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:محمدتقی دانیا - توسن - 188 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1362 - 20000 نسخه - 270 ریال - انتخاب
4- جزیره ناشناخته
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:محمدتقی دانیا - توسن - 188 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 3000 نسخه - 270 ریال - انتخاب
5- جزیره ناشناخته
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:محمدتقی دانیا - توسن - 186 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1364 - 3000 نسخه - 210 ریال - انتخاب
6- رانندگی برای همه
نويسنده:احمد صالح ؛ مترجم:غلامحسین قراگوزلو - توسن - 2270 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 280 ریال - انتخاب
7- راهنمای مادران جوان
نويسنده:وینی فرددوکاک ؛ مترجم:غلامحسین قراگوزلو - توسن - 516 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 3000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
8- راهنمای مادران جوان
نويسنده:وینی فرددوکاک ؛ مترجم:غلامحسین قراگوزلو - توسن - 112 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1364 - 5000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
9- راهنمای مادران جوان
نويسنده:وینی فرددوکاک ؛ مترجم:غلامحسین قراگوزلو - توسن - 112 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1366 - 5000 نسخه - 170 ریال - انتخاب
10- راهنمای مادران جوان
نويسنده:وینی فرددوکاک ؛ مترجم:غلامحسین قراگوزلو - توسن - 112 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 2000 نسخه - 140 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27