لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (31)
تالیف (34)
ترجمه (27)
تهران (61)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (61) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ناپلئون
نويسنده: استاندال ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - تیراژه - 296 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 4000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
2- نشانه‌های بامعنا در سینما
نويسنده:پیتر وولن ؛ مترجم:ناصر زراعتی - تیراژه - 272 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
3- گزیده امثال و حکم
نويسنده:علی‌اکبر دهخدا - تیراژه - 252 صفحه - رقعی - چاپ 5 سال 1368 - 3000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
4- ناپلئون
نويسنده: استاندال ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - تیراژه - 300 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1368 - 5000 نسخه - 1150 ریال - انتخاب
5- مقالات دهخدا
نويسنده:علی‌اکبر دهخدا - تیراژه - 412 صفحه - جلد 2 - رقعی - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 1600 ریال - انتخاب
6- مقالات دهخدا
به‌اهتمام:سیدمحمد دبیرسیاقی - تیراژه - 308 صفحه - جلد 1 - رقعی - چاپ 3 سال 1368 - 3000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
7- مرداب آرام
نويسنده:ایوان‌سرگی‌یویچ تورگنیف ؛ مترجم:محمود محرر - تیراژه - 276 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 5000 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
8- دانتون
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:اصغر خبره‌زاده - تیراژه - 176 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
9- پاک سرشت
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ نويسنده:‌ویلیام‌سامرست موام ؛ نويسنده:اسکار وایلد - تیراژه - 146 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 3000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
10- خودآموز نگهداری و تعمیر اتومبیل
نويسنده:مارک توایت ؛ مترجم:مجید توکلی‌دستجردی - تیراژه - 138 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1367 - 8300 نسخه - 250 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7