لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(270)
چاپ مجدد (110)
تالیف (270)
ترجمه (110)
تهران (30)
شهرستان (350)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (54)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (380) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش نظافت عقب ماندگی ذهنی: برنامه ای سریع برای نظافت -
نويسنده:ریچاردم. فاکس ؛ نويسنده:ناتان‌ آزرین ؛ مترجم:مختار ملک‌پور - دانشگاه اصفهان - 257 صفحه - چاپ 1 سال 1364 - 450 ریال - انتخاب
2- کارنامه فعالیتهای انتشاراتی و تحقیقی هیات علمی دانشگاه اصفهان 59 - 63
- دانشگاه اصفهان - 145 صفحه - چاپ 1 سال 1365 - انتخاب
3- کتابشناسی طب سنتی و گیاه درمانی
- دانشگاه اصفهان - 92 صفحه - چاپ 1 سال 1365 - انتخاب
4- مختصر تاریخ علوم پزشکی تاابتدای قرن معاصر
نويسنده:ابوتراب نفیسی - دانشگاه اصفهان - 346 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - انتخاب
5- ایدئولوژیهای سیاسی معاصر
نويسنده:لیمان‌تاور سرجنت ؛ مترجم:محمود کتابی - دانشگاه اصفهان - 274 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - انتخاب
6- ایدئولوژیهای سیاسی معاصر
نويسنده:لیمان‌تاور سرجنت ؛ مترجم:محمود کتابی - دانشگاه اصفهان - 274 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - انتخاب
7- فارماکولوژی پایه و بالینی
نويسنده:برترام‌جی. کاتزونگ ؛ مترجم:عباس ادیب ؛ مترجم:تقی قفقازی - دانشگاه اصفهان - 1134 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 2650 ریال - انتخاب
8- شیمی عمومی برای رشته های مهندسی
نويسنده:غلامعباس پارسافر ؛ ويراستار:محمدحسن ادریسی - دانشگاه اصفهان - 520 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1372 - 4000 نسخه - 4200 ریال - انتخاب
9- حسابگان: دیفرانسیل و انتگرال: ارائه زود هنگام توابع غیر جبری
نويسنده:جیمز استوارت ؛ مترجم:محمدحسین علامت‌ساز ؛ مترجم:علی‌اکبر محمدی‌حسن‌آبادی - دانشگاه اصفهان - 766 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 نسخه - 16000 ریال - انتخاب
10- جبر
نويسنده:علی‌اکبر محمدی‌حسن‌آبادی - دانشگاه اصفهان - 586 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 1500 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38