لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(155)
چاپ مجدد (148)
تالیف (215)
ترجمه (88)
تهران (303)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (184)
كمك درسی و آموزشی (4)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (303) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش تحقیق انتقادی متون
نويسنده:برگشتر اسر ؛ نويسنده:عبدالسلام‌محمد هارون ؛ مترجم:جمال‌الدین شیرازی - نشر لک‌لک - 242 صفحه - 1000 نسخه - 1950 ریال - انتخاب
2- خانه رنگین‌کمان
نقاش:محمدمهدی رسولی ؛ شاعر:سعید آل‌رسول - نشر لک‌لک - 24 صفحه - 7000 نسخه - 390 ریال - انتخاب
3- از همه رنگ: نقاشی، بازی، سرگرمی
نويسنده:محمدمهدی رسولی - نشر لک‌لک - 24 صفحه - 7000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
4- دادگاه سری
نويسنده:شکوفه تقی - نشر لک‌لک - 66 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 800 ریال - انتخاب
5- کوهستان زمزمه‌گر
نويسنده:جوان آیکین ؛ مترجم:حسن پستا - نشر لک‌لک - 258 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 3000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
6- میداس
نويسنده:محمد دلشادفریحانی ؛ نقاش:بهزاد امین‌سلماسی - نشر لک‌لک - 16 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1370 - 10000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
7- روایت از کوروساوا
نويسنده:حمید دهقان‌پور - نشر لک‌لک - 104 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 900 ریال - انتخاب
8- پری در آبگینه
نويسنده:محمدرضا کاتب - نشر لک‌لک - 112 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 750 ریال - انتخاب
9- ایثار
نويسنده:آندری‌آرسنیویچ تارکوفسکی ؛ مترجم:محمود ابریشم‌چیان - نشر لک‌لک - 236 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 1850 ریال - انتخاب
10- رفتار با نوجوان
نويسنده:زهرا معتمدی - نشر لک‌لک - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 31