لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(290)
چاپ مجدد (590)
تالیف (378)
ترجمه (502)
تهران (880)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (159)
كمك درسی و آموزشی (39)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (880) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش، راهنما و پرسشهای چندگزینه‌ای شیمی "2" نظام جدید
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - نشر معیار علم - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 5200 ریال - 1 -1-91615-964 انتخاب
2- آموزش، راهنما و پرسشهای چندگزینه‌ای شیمی "1" نظام جدید
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - نشر معیار علم - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 5300 ریال - 3 -0-91615-964 انتخاب
3- آموزش، راهنما و پرسشهای چندگزینه‌ای شیمی "3" نظام جدید
نويسنده:وحید یوسفی‌صومعه‌سرائی - نشر معیار علم - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 964-91615-2-X انتخاب
4- آموزش و راهنمای دروس اول راهنمایی
- نشر معیار علم - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 9800 ریال - 6 -4-91615-964 انتخاب
5- Start with English 1
نويسنده:D.H. Howe - نشر معیار علم - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
6- Start with English 1: workbook
نويسنده:D.H. Howe - نشر معیار علم - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 1450 ریال - انتخاب
7- آموزش و راهنمای دروس سال سوم راهنمایی
تهيه كننده:حمیدرضا آقایی - نشر معیار علم - 583 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 14600 ریال - 4 -5-91615-964 انتخاب
8- آموزش و راهنمای دروس سال اول راهنمایی
تهيه كننده:حمیدرضا آقایی - نشر معیار علم - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 9800 ریال - 6 -4-91615-964 انتخاب
9- پروانه سفید
نويسنده:محمود احیایی - نشر معیار علم - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 نسخه - 1500 ریال - 8 -03-6651-964 انتخاب
10- خرگوش باهوش گرگ درازگوش
نويسنده:محمود احیایی - نشر معیار علم - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1377 - 15000 نسخه - 1500 ریال - 7 -09-6651-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 88