لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(88)
چاپ مجدد (19)
تالیف (86)
ترجمه (21)
تهران (107)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (107) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرنده خیس: دفتر دوم از مجموعه اشعار خسرو گل سرخی
گردآورنده:کاوه گوهرین - فرهنگ کاوش - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3300 نسخه - 2800 ریال - 0 انتخاب
2- آموزش ریاضی آسان پنجم ابتدایی
نويسنده:مژگان دهقانی - فرهنگ کاوش - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
3- فرهنگ داستان‌نویسان ایران از آغاز تا امروز
نويسنده:حسن عابدینی - فرهنگ کاوش - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 6400 ریال - انتخاب
4- پرنده خیس
نويسنده:خسرو گلسرخی ؛ گردآورنده:کاوه گوهرین - فرهنگ کاوش - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
5- عین القضاه (فیلمنامه)
نويسنده:مسعود کیمیایی - فرهنگ کاوش - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 3600 ریال - انتخاب
6- من در کجای جهان ایستاده‌ام ...؟ : "نوشته‌های پراکنده"
نويسنده:خسرو گلسرخی ؛ به‌اهتمام:کاوه گوهرین - فرهنگ کاوش - 356 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
7- سلطان: فیلم نوشت
نويسنده:مسعود کیمیایی - فرهنگ کاوش - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 3200 ریال - 8 -02-6530-964 انتخاب
8- مرسدس: فیلم‌نوشت
نويسنده:مسعود کیمیایی ؛ نويسنده:اصغر عبداللهی - فرهنگ کاوش - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 2800 ریال - 964-5630-01-X انتخاب
9- پرنده خیس
به‌اهتمام:کاوه گوهرین ؛ شاعر:خسرو گلسرخی - فرهنگ کاوش - 112 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 1 -00-6530-964 انتخاب
10- سنگ قیصر: جست‌وجوی خط مبارزه در آثار مسعود کیمیایی (از 1345 تا 1356)
نويسنده:پیر بالدوکی ؛ نويسنده:بهرام شیراوژن ؛ مترجم:جمشید ارجمند - فرهنگ کاوش - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 6 -03-6530-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11