لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4915)
چاپ مجدد (3665)
تالیف (7881)
ترجمه (699)
تهران (7952)
شهرستان (628)
كودك و نوجوان (1107)
كمك درسی و آموزشی (561)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (8580) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرآیند تاریخی و روابط اجتماعی ـ تولیدی
- جنگل - 101 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1340 - 90 ریال - انتخاب
2- وقتیکه مارکسیستها تاریخ مینویسند
نويسنده:شریف واقفی - جنگل - 113 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1357 - 60 ریال - انتخاب
3- آخرین دفاع استخر
نويسنده:جلال مساح - جنگل - 61 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1340 - 60 ریال - انتخاب
4- First things first: student's book: an integrated course for beginners
نويسنده:Louis George Alexander - جنگل - 144 صفحه - 5000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
5- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - جنگل - 320 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1370 - 700 ریال - انتخاب
6- English 900: book one
- جنگل - 144 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1370 - 450 ریال - انتخاب
7- English 900: book two
- جنگل - 156 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1370 - 450 ریال - انتخاب
8- معرفت النفس و الحشر: روانشناسی و معاد شناسی اسلامی یا بررسی وجود انسان در موطن دنیا و آخرت
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم صدرالدین‌شیرازی ؛ مترجم:اصغر طاهرزاده - جنگل - 117 صفحه - جلد 1 - 5000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
9- هوش‌آزمائی کودک
نويسنده:منوچهر عزیزی - جنگل - 100 صفحه - جلد 3 - 5000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
10- هوش‌آزمائی کودک
نويسنده:منوچهر عزیزی - جنگل - 100 صفحه - جلد 4 - 5000 نسخه - 750 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 858