لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (6)
تالیف (47)
ترجمه (6)
تهران (51)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (12)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ده آزمون ریاضی: برای دانش‌آموزان کلاس دوم ابتدایی
نويسنده:فاطمه بنانی - سارا - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 10000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
2- ده آزمون ریاضی کلاس چهارم دبستان
نويسنده:فاطمه بنانی - سارا - 48 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1375 - 10000 نسخه - 1850 ریال - انتخاب
3- ده آزمون ریاضی کلاس اول دبستان
نويسنده:فاطمه بنانی - سارا - 44 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1375 - 10000 نسخه - 1850 ریال - انتخاب
4- ده آزمون ریاضی برای دانش‌آموزان کلاس پنجم ابتدائی
نويسنده:فاطمه بنانی - سارا - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 10000 نسخه - 1950 ریال - انتخاب
5- ده ‌آزمون ریاضی برای دانش‌آموزان کلاس سوم ابتدایی
نويسنده:فاطمه بنانی - سارا - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 10000 نسخه - 1850 ریال - انتخاب
6- مجموعه کامل سوالات متن و پرسشهای دروس دینی، علوم، جغرافیا، تاریخ، مدنی، ریاضی پنجم ابتدایی
گردآورنده:مهرزاد کاظمی - سارا - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 10000 نسخه - 4800 ریال - انتخاب
7- ریاضی پویا برای دانش‌آموزان کلاس چهارم دبستان
نويسنده:اسماعیل بنانی - سارا - 158 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 10000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
8- شیمی کوانتوم
نويسنده:پرویز ناصر - سارا - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 0 -0-90103-964 انتخاب
9- ده آزمون ریاضی (شماره 2) برای دانش‌آموزان کلاس دوم
نويسنده:فاطمه بنایی - سارا - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 نسخه - 2800 ریال - 9 -1-90103-964 انتخاب
10- ده آزمون ریاضی (شماره 2) برای دانش‌آموزان کلاس سوم
نويسنده:فاطمه بنایی - سارا - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 نسخه - 2300 ریال - 7 -2-90103-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6