لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(216)
چاپ مجدد (200)
تالیف (394)
ترجمه (22)
تهران (415)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (416) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح: قوانین و مقررات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - 686 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 35000 ریال - انتخاب
2- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
3- قانون اساسی کشور سوئیس
مترجم:مهدی رستگاراصل - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
4- مجموعه سازمانهای دولتی: مشتمل بر قوانین و مقررات معتبر، شامل وزارتخانه‌های: آموزش و پرورش، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بازرگانی، ...
تهيه و تنظيم:مصطفی سلیمانی ؛ تهيه و تنظيم:مهدی روحانی - ریاست جمهوری، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار - 576 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
- ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 36000 ریال - انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی، مشتمل بر: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ...
نويسنده: ریاست‌جمهوری،معاونت‌حقوقی‌وامورمجلس‌رئیس‌جمهور - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 22000 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 1 -5-96424-964-978 انتخاب
8- مجموعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مشتمل بر: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ...
تدوين:مهناز کرد‌ناییج ؛ تدوين:سپیده رحیم‌زاده ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 5 -17-5849-964-978 انتخاب
9- مجموعه قانون مدنی مشتمل بر: قانون مدنی، نظرات شورای نگهبان، آرای وحدت رویه...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - 538 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 7 -55-5849-964-978 انتخاب
10- قانون بودجه سال 1390 کل کشور مشتمل بر: قانون بودجه سال 1390 کل کشور...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - 106 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 42