لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(223)
چاپ مجدد (215)
تالیف (416)
ترجمه (22)
تهران (437)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (438) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مصوب سال 1358 با اصلاحات سال 1368
- ریاست جمهوری، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 3000 نسخه - انتخاب
2- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر آموزش و پرورش
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:ربابه شاهین‌طبع - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
3- مجموعه قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات به انضمام قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی
تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1500 نسخه - 14000 ریال - انتخاب
4- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همراه با واژه‌نامه تفصیلی و زیرنویسهای راهنما
- معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
5- قانون اساسی کشور اسپانیا
تهيه كننده: دفتر توافقهای بین‌المللی ؛ ويراستار:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
6- مجموعه وظایف و اختیارات ریاست جمهوری: مشتمل بر قوانین و مقررات معتبر تا بهمن 1376 همراه با فهرست موضوعی و تاریخی: قوانین و مقررات عادی (غیر طبقه‌بندی
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌قوانین‌ومقررات‌کشور - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - 378 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 1000 نسخه - 14500 ریال - انتخاب
7- مجموعه جرایم نیروهای مسلح
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 19000 ریال - انتخاب
8- مجموعه مدنی، مشتمل بر: قوانین؛ آیین‌نامه‌ها؛ تصویبنامه‌ها؛ آرای وحدت رویه، اصراری و شعب دیوان عالی کشور؛ آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ ...
- ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - 1498 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 16000 ریال - انتخاب
9- مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم، مشتمل بر آیین‌نامه‌ها، مصوبات مرتبط با قانون؛ فهرست ابواب و فصول قانون؛ ...
- ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 3000 نسخه - 26000 ریال - انتخاب
10- مجموعه قانون بودجه سال 1385 کل کشور، مشتمل بر: قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین‌نامه‌های اجرایی تصویب شده قانون، جداول مقایسه لایحه ...
- ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 30000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 44