لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(484)
چاپ مجدد (1131)
تالیف (1610)
ترجمه (5)
تهران (1611)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (1605)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (1615) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب همراه علوی تست ریاضی انسانی
نويسنده: گروه‌ریاضی‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3100 نسخه - 11000 ریال - 7 -4-96505-964 انتخاب
2- کتاب همراه علوی: تست عربی عمومی
نويسنده: گروه‌عربی‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 11000 نسخه - 9500 ریال - 0 -2-96505-964 انتخاب
3- کتاب همراه علوی: فیزیک تجربی
- علوی فرهیخته - 304 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2200 نسخه - 37000 ریال - 4 -9-96455-964 انتخاب
4- شب کنکور علوی / اختصاصی رشته ریاضی
نويسنده: آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - 100 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 7500 نسخه - 13000 ریال - 3 -6-96505-964 انتخاب
5- شب کنکور علوی / خلاصه دروس اختصاصی تجربی
نويسنده: آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6700 نسخه - 12000 ریال - 964-96505-8-X انتخاب
6- شب کنکور علوی / خلاصه دروس اختصاصی انسانی
نويسنده: آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - 190 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3600 نسخه - 24000 ریال - 8 -9-96505-964 انتخاب
7- شب کنکور علوی / خلاصه دروس عمومی و پایه فنی و حرفه‌ای
نويسنده: آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5500 نسخه - 10000 ریال - 1 -00-2514-964 انتخاب
8- شب کنکور علوی: خلاصه کلیه دروس عمومی
نويسنده: آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 17500 نسخه - 8500 ریال - 1 -7-96505-964 انتخاب
9- نمونه سئوالات امتحان نهایی 85 رشته انسانی
- علوی فرهیخته - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 18500 نسخه - 17000 ریال - 6 -03-2514-964 انتخاب
10- نمونه سئوالات امتحان نهایی 85 رشته ریاضی
- علوی فرهیخته - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 41500 نسخه - 27000 ریال - 8 -02-2514-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 162