لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1181)
چاپ مجدد (701)
تالیف (1586)
ترجمه (296)
تهران (1877)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (126)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (1882) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق جزا (Criminal law) متن اصلی همراه با ترجمه به انضمام واژه‌نامه انگلیسی - فارسی
نويسنده:کاترین الیوت ؛ نويسنده:فرانسس کوئین ؛ مترجم:امیر سماواتی‌پیروز - خرسندی - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 7 -2-96889-964 انتخاب
2- نحوه عملی تنظیم و نگارش حقوق ثبت (حقوق ثبت کاربردی)
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 0 -0-96889-964 انتخاب
3- نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها (دولتی و غیردولتی)
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 9 -1-96889-964 انتخاب
4- مجموعه آزمونهای کارآموزی وکالت (از سال 1372 تا 1385)
نويسنده:حسین صادقی - خرسندی - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 8 -7-96889-964 انتخاب
5- نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسراها: ازدواج و موانع آن، وصول مهریه و نفقه، استرداد جهیزیه، ازدواج مجدد، تمکین، حضانت، ملاقات فرزند
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 3 -4-96889-964 انتخاب
6- A dictionary of law
ويراستار:Elizabeth Martin - خرسندی - 590 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - انتخاب
7- نحوه عملی رسیدگی به دعاوی اجاره و سرقفلی همراه با شرح و توضیح آراء صادره و مربوط به آن
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 26000 ریال - 1 -5-96889-964 انتخاب
8- حقوق مدنی، حقوق قراردادها
نويسنده:حسن ره‌پیک - خرسندی - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 62000 ریال - 6 -8-96889-964 انتخاب
9- نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها (دولتی و غیردولتی)
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1500 نسخه - 32000 ریال - 9 -1-96889-964 انتخاب
10- حقوق مدنی: اخذ به شفعه
نويسنده:حسین ره‌پیک - خرسندی - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 12000 ریال - 964-96889-6-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 189