لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(64)
چاپ مجدد (58)
تالیف (51)
ترجمه (71)
تهران (122)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (60)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (122) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 101 دلیل حسابی برای اینکه از بچه بودنمان خوش‌حال باشیم
نويسنده:بئاتریچه مازینی ؛ مترجم:ترانه وفایی ؛ تصويرگر:آنتون جورناتافراری - او - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 1 -6-90099-600-978 انتخاب
2- رتتوی
نويسنده: شرکت والت دیزنی ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 8 -7-90099-600-978 انتخاب
3- داستان‌های فلسفی جهان
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 35000 ریال - 6 -1-90099-600-978 انتخاب
4- استفاده از زمان و هدر دادنش
نويسنده:بریژیت لابه ؛ نويسنده:میشل پوئش ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 39000 ریال - 0 -3-90099-600-978 انتخاب
5- Fred & judi
نويسنده:سیدعلی کاشفی‌خوانساری ؛ نقاش:ارمغان رحمانپور - او - 26 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 28000 ریال - 9 -2-91021-600-978 انتخاب
6- نیایش
نويسنده:میگوئل رویز ؛ نويسنده:جانت میلز ؛ مترجم:فریبا وفایی - او - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2500 نسخه - 38000 ریال - 2 -1-91021-600-978 انتخاب
7- چه کسی می‌خندد؟
نويسنده:فرزانه بابایی ؛ گرافيست:مرجان خلج - او - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 6 -3-91021-600-978 انتخاب
8- آنها نیز عاشقند؟
نويسنده:ترانه وفایی - او - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - 35000 ریال - 7 -6-91021-600-978 انتخاب
9- شیر پروانه‌ای
نويسنده:مایکل مورپرگو ؛ مترجم:محمود سیف‌امیرحسینی ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - 35000 ریال - 4 -7-91021-600-978 انتخاب
10- داستان‌های فلسفی جهان
نويسنده:میشل پیکمال ؛ مترجم:ترانه وفایی - او - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2500 نسخه - 35000 ریال - 6 -1-90099-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13