لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(161)
چاپ مجدد (45)
تالیف (74)
ترجمه (132)
تهران (206)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (140)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (206) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همراه جوان: اطلاعات عمومی، اقتصادی، علمی، آموزشی، دینی، فرهنگی، هنری، پزشکی، رایانه‌ای، شرعی و ... مربوط به جوانان
گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:مهدی قربانی ؛ گردآورنده:پوراندخت فرهنگیان - همراهان جوان - 396 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 5000 نسخه - 128000 ریال - 5 -0-90994-600-978 انتخاب
2- همراه جوان: اطلاعات عمومی، اقتصادی، علمی، آموزشی، دینی، فرهنگی، هنری، پزشکی، رایانه‌ای، شرعی و ... مربوط به جوانان
گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:مهدی قربانی ؛ گردآورنده:پوراندخت فرهنگیان - همراهان جوان - 402 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 5000 نسخه - 128000 ریال - 5 -0-90994-600-978 انتخاب
3- همراه جوان: اطلاعات عمومی، اقتصادی، علمی، آموزشی، دینی، فرهنگی، هنری، پزشکی، رایانه‌ای، شرعی و ... مربوط به جوانان
گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:مهدی قربانی ؛ گردآورنده:پوراندخت فرهنگیان - همراهان جوان - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 10000 نسخه - 128000 ریال - 5 -0-90994-600-978 انتخاب
4- همراه جوان: اطلاعات عمومی، اقتصادی، علمی، آموزشی، دینی، فرهنگی، هنری، پزشکی، رایانه‌ای، شرعی و ... مربوط به جوانان
گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:مهدی قربانی ؛ گردآورنده:پوراندخت فرهنگیان - همراهان جوان - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1389 - 10000 نسخه - 128000 ریال - 5 -0-90994-600-978 انتخاب
5- همراه بانوان
گردآورنده:فاطمه نمازدوست ؛ گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:مهدی قربانی - همراهان جوان - 442 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 148000 ریال - 3 -4-90994-600-978 انتخاب
6- همراه قرآن
مسئول طرح:محمد فرد ؛ مسئول طرح:مسعود فهامی ؛ مسئول طرح:مهدی قربانی - همراهان جوان - 514 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 187000 ریال - 7 -6-90994-600-978 انتخاب
7- راهنمای استفاده از لوح فشرده همراه جوان
گردآورنده:محمد فرد ؛ باهمكاري:مهدی قربانی ؛ باهمكاري:پوراندخت فرهنگیان - همراهان جوان - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 نسخه - 35000 ریال - 1 -8-90994-600-978 انتخاب
8- همراه جوان: اطلاعات عمومی، اقتصادی، علمی... مربوط به جوانان
گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:مهدی قربانی ؛ گردآورنده:پوراندخت فرهنگیان - همراهان جوان - 416 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 6000 نسخه - 145000 ریال - 4 -7-90994-600-978 انتخاب
9- همراه منتظران: دانشنامه مهدویت
گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:فاطمه نمازدوست ؛ گردآورنده:مهدی قربانی - همراهان جوان - 506 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 250000 ریال - 8 -9-90994-600-978 انتخاب
10- همراه بانوان
گردآورنده:فاطمه نمازدوست ؛ گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:مهدی قربانی - همراهان جوان - 434 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 12500 نسخه - 168000 ریال - 3 -4-90994-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21