لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(143)
چاپ مجدد (182)
تالیف (276)
ترجمه (49)
تهران (325)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (239)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (325) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حسرت
نويسنده:عادل ابراهیمی‌مقدم - لیدا - 70 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 21000 ریال - 2 -0-91451-600-978 انتخاب
2- حکایت دولت و فرزانگی
نويسنده:مارک فیشر ؛ مترجم:ابوالفضل بیرقی ؛ مترجم:افسانه آریان - نوای دانش،لیدا - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 18000 ریال - 1 -26-8949-964-978 انتخاب
3- حسنی و مداد جادو
نويسنده:مرضیه امامی ؛ تصويرگر:سارا محولاتی - لیدا - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 4 -07-6267-600-978 انتخاب
4- حسنی و ماهی کوچولوی طلایی
نويسنده:مرضیه امامی ؛ تصويرگر:حامد پاژتار - لیدا - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 8 -09-6267-600-978 انتخاب
5- حسنی یکی یه دونه باهوش مهربونه
شاعر:محمود میرزایی‌دلاویز ؛ تصويرگر:سعیده هاشمی‌مهر - لیدا - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 2 -14-6267-600-978 انتخاب
6- حسنی که بودش هپلی گرفته حالا کچلی
شاعر:محمود میرزای‌دلاویز ؛ تصويرگر:سعیده هاشمی‌مهر - لیدا - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 9 -15-6267-600-978 انتخاب
7- حسنی ما بزرگ شده
نويسنده:مرتضی امامی ؛ نقاش:حامد پاژتار - لیدا - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 1 -08-6267-600-978 انتخاب
8- احساس بهتر: 100 راه برای احساس بهتر در هر روز
نويسنده:نیشان آگگولیان ؛ مترجم:قاسم آزادی‌احمدآبادی - لیدا،گلریز - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 6 -2-91451-600-978 انتخاب
9- خوشبختی با 16 گام طلائی
گردآورنده:قاسم آزادی‌احمدآبادی ؛ ويراستار:حسین نورمحمدی - لیدا،گلریز - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 55000 ریال - 0 -4-91451-600-978 انتخاب
10- فرهنگ نام‌های ایرانی
تهيه كننده:بهشید گودرزی - لیدا - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -27-6267-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33