لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (3)
تالیف (10)
ترجمه (8)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دفاع مقدس در بیانات امام خمینی
نويسنده:حجر اردستانی ؛ محقق:حسین اردستانی - مرز و بوم - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2200 نسخه - 31000 ریال - 4 -3-91757-600-978 انتخاب
2- جنگ صدام: جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرمانده گارد ریاست جمهوری عراق
نويسنده:کوین وودز ؛ مترجم:داود علمایی‌کوپایی ؛ نويسنده:ویلیامسون مورای - مرز و بوم - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2500 نسخه - 27000 ریال - 1 -4-91757-600-978 انتخاب
3- درس‌های جنگ مدرن: جنگ ایران و عراق
نويسنده:آنتونی کردزمن ؛ نويسنده:آبراهام‌آر. واگنر ؛ مترجم:حسین یکتا - مرز و بوم - 546 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 62000 ریال - 3 -0-91757-600-978 انتخاب
4- درس‌هایی از راهبرد، حقوق و دیپلماسی در جنگ ایران و عراق (مجموعه مقالات)
نويسنده:کریستوفر‌سی. جوینر ؛ نويسنده:داود علمایی‌کوپایی ؛ نويسنده:عبدالمجید حیدری - مرز و بوم - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 7 -2-91757-600-978 انتخاب
5- دفاع مقدس در بیانات امام خمینی: صلح
محقق:حجر اردستانی ؛ زيرنظر:حسین اردستانی - مرز و بوم - 160 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 27000 ریال - 6 -9-91757-600-978 انتخاب
6- دفاع مقدس در بیانات امام خمینی: چیستی و چرایی جنگ تحمیلی
محقق:حجر اردستانی - مرز و بوم - 280 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2200 نسخه - 31000 ریال - 4 -3-91757-600-978 انتخاب
7- درس‌های جنگ مدرن: جنگ ایران و عراق
نويسنده:آنتونی کردزمن ؛ نويسنده:آبراهام‌آر. واگنر ؛ مترجم:حسین یکتا - مرز و بوم - 546 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -0-91757-600-978 انتخاب
8- درس‌هایی از راهبرد، حقوق و دیپلماسی در جنگ ایران و عراق (مجموعه مقالات)
نويسنده:کریستوفر‌سی. جوینر ؛ نويسنده:داود علمایی‌کوپایی ؛ نويسنده:عبدالمجید حیدری - مرز و بوم - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 7 -2-91757-600-978 انتخاب
9- درس‌های جنگ مدرن: جنگ ایران و عراق
نويسنده:آنتونی کردزمن ؛ نويسنده:آبراهام‌آر. واگنر ؛ مترجم:حسین یکتا - مرز و بوم - 546 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 3 -0-91757-600-978 انتخاب
10- دفاع مقدس در بیانات امام خمینی: خاورمیانه و کشورهای اسلامی
نويسنده:حجر اردستانی ؛ محقق:حسین اردستانی - مرز و بوم - 188 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2200 نسخه - 39000 ریال - 8 -3-92583-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2