لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(268)
چاپ مجدد (1)
تالیف (241)
ترجمه (28)
تهران (269)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (100)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (269) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاسیسات مکانیکی
نويسنده:سعید سعیدی‌پور ؛ ويراستار:حمیدرضا ایزدی ؛ ويراستار:کاوه هاشمی - آرمان دانش - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100 نسخه - 150000 ریال - 0 -6-93992-600-978 انتخاب
2- مقاومت مصالح و سیستم‌های ساختمانی
نويسنده:سعید سعیدی‌پور ؛ ويراستار:حسین کرمی - آرمان دانش - 342 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100 نسخه - 300000 ریال - 1 -9-93992-600-978 انتخاب
3- تنظیم شرایط محیطی
نويسنده:سعید سعیدی‌پور ؛ ويراستار:حمیدرضا ایزدی ؛ ويراستار:دینا درگاهی - آرمان دانش - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100 نسخه - 300000 ریال - 7 -7-93992-600-978 انتخاب
4- عناصر و جزییات ساختمانی
نويسنده:سعید سعیدی‌پور ؛ ويراستار:جواد طباطبایی ؛ ويراستار:آرمان خلیل‌بیگی - آرمان دانش - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100 نسخه - 300000 ریال - 6 -4-93992-600-978 انتخاب
5- مبانی بازسازی پس از سانحه
نويسنده:سعید سعیدی‌پور ؛ ويراستار:حامد افروزی - آرمان دانش - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100 نسخه - 300000 ریال - 0 -8-91992-600-978 انتخاب
6- تاریخ معماری معاصر غرب
نويسنده:سعید سعیدی‌پور ؛ ويراستار:پیام دهقانی ؛ ويراستار:الهه فروع‌الدین‌عدل - آرمان دانش - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100 نسخه - 300000 ریال - 2 -2-93992-600-978 انتخاب
7- مصالح ساختمانی
نويسنده:سعید سعیدی‌پور ؛ ويراستار:فاطمه خدادادی - آرمان دانش - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100 نسخه - 350000 ریال - 3 -5-93992-600-978 انتخاب
8- درک عمومی منظر
نويسنده:سعید سعیدی‌پور ؛ ويراستار:حمیدرضا ایزدی ؛ ويراستار:کاوه هاشمی - آرمان دانش - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100 نسخه - 300000 ریال - 8 -0-93992-600-978 انتخاب
9- تاریخ شهر در ایران
نويسنده:سعید سعیدی‌پور ؛ ويراستار:سارا امیری - آرمان دانش - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100 نسخه - 300000 ریال - 8 -00-7173-600-978 انتخاب
10- تاسیسات الکتریکی
نويسنده:سعید سعیدی‌پور ؛ ويراستار:حمیدرضا ایزدی - آرمان دانش - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100 نسخه - 300000 ریال - 5 -01-7173-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27