لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(79)
چاپ مجدد (379)
تالیف (401)
ترجمه (57)
تهران (458)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (412)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (458) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رنگها
نويسنده:مهتاب یعقوبی - کتاب پرنده - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 95000 ریال - 2 -0-92953-600-978 انتخاب
2- خوراکی‌ها
نويسنده:مهتاب یعقوبی - کتاب پرنده - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 95000 ریال - 9 -1-92953-600-978 انتخاب
3- پیشی ما نازنازیه دنبال یه هم‌بازیه
شاعر:مانا بهره‌مند - کتاب پرنده - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 4 -6-92953-600-978 انتخاب
4- دایناسورای خنده‌دار مثل یه غول یا شکل مار
شاعر:مانا بهره‌مند - کتاب پرنده - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 3 -3-92953-600-978 انتخاب
5- بیا کنار اردکا وقته چیه؟ وقت شنا
شاعر:مانا بهره‌مند - کتاب پرنده - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 6 -2-92953-600-978 انتخاب
6- بوق بوق دینگ دنگ ماشین‌های رنگ و وارنگ
شاعر:مانا بهره‌مند - کتاب پرنده - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 7 -5-92953-600-978 انتخاب
7- یک دو سه چهار ماها رو بشمار
شاعر:مانا بهره‌مند - کتاب پرنده - 80 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 0 -4-92953-600-978 انتخاب
8- رنگها
نويسنده:مهتاب یعقوبی - کتاب پرنده - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 2 -0-92953-600-978 انتخاب
9- خوراکی‌ها
نويسنده:مهتاب یعقوبی - کتاب پرنده - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 9 -1-92953-600-978 انتخاب
10- دوقلوها به دکتر می‌روند
نويسنده:گرت آدامسون ؛ نويسنده:جین آدامسون ؛ مترجم:سیده‌مینا لزگی - کتاب پرنده - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 8 -8-92953-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 46