لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(129)
چاپ مجدد (1)
تالیف (130)
ترجمه (0)
تهران (130)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (130) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آسیب‌شناسی نهاد خانواده در ایران با تاکید بر وضعیت ازدواج و طلاق
نويسنده:امیرحسین بانکی‌پورفرد - الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 2 -14-7611-600-978 انتخاب
2- آزادی در الگوی سه‌گانه اسلام
نويسنده:ابراهیم برزگر - الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 9 -9-94649-600-978 انتخاب
3- واکاوی شاخص‌ها و فرایند ارزیابی توسعه‌ی منطقه‌ای در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
نويسنده:رعنا شیخ‌بیگلو - الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 2 -8-94649-600-978 انتخاب
4- مقایسه مولفه‌های پارادایمی در لیبرال دموکراسی و مردم‌سالاری اسلامی با تاکید بر مفاهیم انسان و آزادی
نويسنده:محمدتقی ایمان ؛ نويسنده:احمد کلاته‌ساداتی - الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 3 -17-7611-600-978 انتخاب
5- اصول اسلامی مدیریت پیشرفت در مساجد
نويسنده:رسول عباسی - الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 1 -9-94401-600-978 انتخاب
6- وجوب اعتبار الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دو چالش بزرگ اقتصاد سرمایه‌داری
نويسنده:عبدالمجید شیخی ؛ نويسنده:مجتبی پالوج ؛ نويسنده:مصطفی شیخی - الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 3 -5-94401-600-978 انتخاب
7- جایگاه مبانی و راهبردهای عدالت اجتماعی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
نويسنده:عباس نبوی - الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 0 -2-94649-600-978 انتخاب
8- مبانی انسان‌شناسی وحیانی نظریه پیشرفت با رویکردی عرفانی
نويسنده:محمدجواد رودگرکوهپر - الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 5 -7-94649-600-978 انتخاب
9- دین‌شناسی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر گستره‌شناسی اسلام
نويسنده:حمیدرضا شاکرین - الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -03-7611-600-978 انتخاب
10- الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ضرورت‌ها و نتایج
نويسنده:حسن بنیانیان - الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 0 -05-7611-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13