لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (2)
تالیف (30)
ترجمه (9)
تهران (11)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گلچین بوستان معرفت شامل: مباحث اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و ولایی
نويسنده:عزیزالله فهیمی ؛ ويراستار:زینب صالحی ؛ ويراستار:سیدمحمد رضائی - آیین محمود،دانشگاه حضرت معصومه (س)،ذره‌بین،آیین احمد (ص) - 386 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 6 -0-92768-600-978 انتخاب
2- آزمون‌های بالینی روماتولوژی
نويسنده:ام. دوئرتی ؛ نويسنده:جان دوئرتی ؛ مترجم:سیدصدرالدین شجاع‌الدین - آیین محمود،دانشگاه حضرت معصومه (س) - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 65000 ریال - 5 -7-92768-600-978 انتخاب
3- A study of translated Islamic texts 1
نويسنده:شمس‌الدین نوری‌نجفی - آیین محمود،دانشگاه حضرت معصومه (س) - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 80000 ریال - 4 -9-93715-600-978 انتخاب
4- مبانی توسعه منابع انسانی
نويسنده:مهدی یزدان‌شناس - آیین محمود،دانشگاه حضرت معصومه (س) - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 120000 ریال - 1 -0-93715-600-978 انتخاب
5- کارآفرینی سازمانی (با تاکید بر بخش دولتی)
نويسنده:مهدی یزدان‌شناس - دانشگاه حضرت معصومه (س) - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 160000 ریال - 3 -0-94628-600-978 انتخاب
6- A study of translated Islamic texts 2
نويسنده:شمس‌الدین نوری‌نجفی - دانشگاه حضرت معصومه (س) - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 80000 ریال - 4 -3-94628-600-978 انتخاب
7- اصول استنباط فقهی: آخرین تحقیقات اصولی با رویکردی نوین
نويسنده:سیدکاظم مصطفوی‌نیا - دانشگاه حضرت معصومه (س) - 328 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -2-94628-600-978 انتخاب
8- اصول استنباط فقهی: آخرین تحقیقات اصولی با رویکردی نوین
نويسنده:سیدکاظم مصطفوی‌نیا - دانشگاه حضرت معصومه (س) - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -1-94628-600-978 انتخاب
9- مبانی مهندسی زلزله
نويسنده:محمدرضا عدل‌پرور ؛ نويسنده:محمدمهدی غفوری ؛ نويسنده:علی معصومی - دانشگاه حضرت معصومه (س) - 425 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 1 -4-94628-600-978 انتخاب
10- تئوری و مسائل تجارت بین‌الملل
نويسنده:ابوالفضل شاه‌آبادی ؛ نويسنده:رقیه پوران ؛ نويسنده:مهدی جعفری - دانشگاه حضرت معصومه (س) - 418 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 8 -5-94628-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4