لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(87)
چاپ مجدد (0)
تالیف (77)
ترجمه (10)
تهران (6)
شهرستان (81)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (2)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (87) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب کمک‌درسی فارسی همراه با متن داستانی املاء: اول دبستان
نويسنده:فریدون نجف‌وندی ؛ نويسنده:نرگس کیاحسینی - اریترین - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 8 -7-95650-600-978 انتخاب
2- در باران (مجموعه‌ی قصه‌های جنگ)
نويسنده:پرویز حسینی - اریترین - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 7 -4-95650-600-978 انتخاب
3- بلندی‌های ماچوپیچو
نويسنده:پابلو نرودا ؛ مترجم:پرویز حسینی - اریترین - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 3 -2-95650-600-978 انتخاب
4- قصه‌هایی برای کودکان
نويسنده:زینب کیاحسینی ؛ نويسنده:امین‌اله میری ؛ تصويرگر:صدیقه میرعالی - اریترین - 42 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 6 -1-95650-600-978 انتخاب
5- آموزش شگفت‌انگیز ضرب
نويسنده:زیبا کیاحسینی ؛ نويسنده:مرتضی بختیاروند ؛ ويراستار:غلامعلی کلان‌زاده - اریترین - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -0-95650-600-978 انتخاب
6- قاف را به نام من درشت بنویس: گزیده‌ی شعر
شاعر:آفاق شوهانی - اریترین - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -9-95650-600-978 انتخاب
7- نمره‌های بدون قرمز: مجموعه شعر
شاعر:ابوالفضل پاشا - اریترین - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 5 -8-95650-600-978 انتخاب
8- از پشت کلمات مه‌آلود
شاعر:پرویز حسینی - اریترین - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -3-95650-600-978 انتخاب
9- جنون زیبا
نويسنده:پرویز حسینی - اریترین - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -5-95650-600-978 انتخاب
10- محدودیت‌های زنان در حقوق مدنی، با تاکید بر کرامت انسانی در ایران
نويسنده:علی دارائی ؛ نويسنده:مرتضی بختیاروند - اریترین - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -2-95909-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9