لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (29)
تالیف (65)
ترجمه (18)
تهران (0)
شهرستان (83)
كودك و نوجوان (80)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (83) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لالایی‌های رنگی
شاعر:سوده عبدیزدان ؛ تصويرگر:شهرزاد خسروی ؛ تصويرگر:فریبا صدقی‌پور - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان،صورتی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 8 -264-132-600-978 انتخاب
2- لالایی‌های فصلها
شاعر:سوده عبدیزدان ؛ تصويرگر:شهرزاد خسروی ؛ تصويرگر:فریبا صدقی‌پور - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان،صورتی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 1 -263-132-600-978 انتخاب
3- لالایی‌های گل‌ها
شاعر:سوده عبدیزدان ؛ تصويرگر:شهرزاد خسروی ؛ تصويرگر:فریبا صدقی‌پور - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان،صورتی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 5 -265-132-600-978 انتخاب
4- لالایی‌های طبیعت
شاعر:سوده عبدیزدان ؛ تصويرگر:شهرزاد خسروی ؛ تصويرگر:فریبا صدقی‌پور - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان،صورتی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 2 -266-132-600-978 انتخاب
5- من نی‌نی نیستم دیگه، خودم غذا می‌خورم
شاعر:سوده عبدیزدان ؛ تصويرگر:فریبا صدقی‌پور - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان،صورتی - 8 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 9 -267-132-600-978 انتخاب
6- کی‌ام؟ چی‌ام؟: خزندگان
شاعر:سوده عبدیزدان ؛ تصويرگر:شهرزاد خسروی - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان،صورتی - 8 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 6 -271-132-600-978 انتخاب
7- من نی‌نی نیستم دیگه، خطرها را می‌شناسم
شاعر:سوده عبدیزدان ؛ تصويرگر:فریبا صدقی‌پور - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان،صورتی - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 3 -269-132-600-978 انتخاب
8- کی‌ام؟ چی‌ام؟: حیوانات وحشی
شاعر:سوده عبدیزدان ؛ تصويرگر:شهرزاد خسروی - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان،صورتی - 12 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 3 -272-132-600-978 انتخاب
9- کی‌ام؟ چی‌ام؟: پرندگان
شاعر:سوده عبدیزدان ؛ تصويرگر:شهرزاد خسروی ؛ تصويرگر:فریبا صدقی‌پور - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان،صورتی - 8 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 9 -270-132-600-978 انتخاب
10- من نی‌نی نیستم دیگه مامان خدانگهدار
شاعر:سوده عبدیزدان ؛ تصويرگر:فریبا صدقی‌پور - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان،صورتی - 8 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 6 -268-132-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9