لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (0)
تالیف (15)
ترجمه (8)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوازده مرد خشمگین "نمایشنامه"
نويسنده:رجینالد رز ؛ مترجم:ندا ترابی - ویکتور هوگو - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 80000 ریال - 5 -0-96491-600-978 انتخاب
2- قاتلین
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:ندا ترابی - ویکتور هوگو - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 2 -1-96491-600-978 انتخاب
3- آرزوهای بزرگ
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:ندا ترابی - ویکتور هوگو - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 60000 ریال - 9 -2-96491-600-978 انتخاب
4- قوهای وحشی و چهار داستان دیگر
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ بازنويسي:سارا کارین ؛ بازنويسي:استیون کارین - ویکتور هوگو - 102 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -6-96491-600-978 انتخاب
5- داستانهای دست چپ
نويسنده:کاظم سلطانی - ویکتور هوگو - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 120000 ریال - 6 -3-96491-600-978 انتخاب
6- اوه چه رفاقتی
نويسنده:کاظم سلطانی - ویکتور هوگو - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 4 -7-96491-600-978 انتخاب
7- دور از اجتماع خشمگین
نويسنده:تامس هاردی ؛ بازنويسي:کلر وست ؛ مترجم:ندا ترابی - ویکتور هوگو - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 120000 ریال - 3 -4-96491-600-978 انتخاب
8- زورق کوچک
نويسنده:کاظم سلطانی - ویکتور هوگو - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 65000 ریال - 0 -5-96491-600-978 انتخاب
9- یک ساعت انتظار
نويسنده:هاینریش بول ؛ مترجم:علیرضا مهینی - ویکتور هوگو - 42 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 70000 ریال - 1 -8-96491-600-978 انتخاب
10- راهی به سوی جهنم
نويسنده:ندا ترابی - ویکتور هوگو - 52 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 65000 ریال - 1 -1-95633-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3