لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لوگو در ورزش
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:باقر چهاردولی - اندیشه‌آرا - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 180000 ریال - 6 -1-97524-600-978 انتخاب
2- دستنامه تحلیل محتوای پیام‌های ارتباطی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:نازنین راسخ - اندیشه‌آرا - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 180000 ریال - 3 -2-97524-600-978 انتخاب
3- کتاب جامع اسکواش ایران
نويسنده:مسعود سلیمانی ؛ نويسنده:بابک فقیر ؛ نويسنده:علی طباطبایی - اندیشه‌آرا - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 9 -0-97524-600-978 انتخاب
4- مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
نويسنده:مصطفی سلطانی ؛ نويسنده:جواد شهلایی‌باقری - اندیشه‌آرا - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -4-97524-600-978 انتخاب
5- دستنامه تولید پیام و محتوای رادیویی
نويسنده:حمید قاسمی - اندیشه‌آرا - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 150000 ریال - 0 -3-97524-600-978 انتخاب
6- تربیت ‌بدنی عمومی 1
نويسنده:رضا امیدی‌قنبری ؛ نويسنده:فاطمه جمالی ؛ ويراستار:نصرت‌اله عابدینی - اندیشه‌آرا - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 300000 ریال - 5 -8-97524-600-978 انتخاب
7- مدیریت استعدادیابی ورزشی
نويسنده:عبدالله کرمی ؛ نويسنده:نصرت‌اله عابدینی - اندیشه‌آرا - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 255000 ریال - 2 -9-97524-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1